Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğitbaşı, Türkan
dc.contributor.authorTekin, Maide Hacer
dc.date.accessioned2021-05-28T12:24:08Z
dc.date.available2021-05-28T12:24:08Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-01-22
dc.identifier.citationTekin, M. H. (2016). Obezitede IL-33 oksidatif stres ilişkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6967
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı obez bireylerin IL-33 düzeyleri ile oksidatif stres ilişkisini araştırmaktır. Çalışmamız Medipol Üniversitesi Mega Medipol Hastanesi Laboratuvarında 61 obez hasta ve 24 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 85 birey üzerinde yapıldı. Bu çalışma BKİ'ne göre gruplama yapılan bireylerin açlık kan glukozu, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid, total kolesterol düzeyleri fotometrik yöntemle, HbA1c ve CRP düzeyleri immunokemüliminesans yöntemle çalışıldı. IL-33 düzeyleri ELISA metodu ile ölçüldü. Total oksidan kapasite ve total antioksidan kapasite Erel tarafından tanımlanan metodla kolorimetrik olarak ölçüldü. Total Oksidan Düzeyi x100 / Total Antioksidan Düzeyi formülü kullanılarak total Oksidatif stres indeksi hesaplandı. Obez hasta grubunda serum TAK seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulundu (p<0,001) ve TAK ile BKİ arasında negatif yönde korelasyon görüldü (p<0.05). Obez hasta grubunda serum TOS seviyeleri değişmezken (p>0,05), OSİ değerleri istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0,001). HbA1c ve glukoz değerleri obez hasta grubunda, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.001). CRP ile BKİ arasında pozitif yönde korelasyon görüldü (p<0.05) ancak obez grupta rakamsal olarak yüksek tespit edilen CRP düzeyi istatistiksel anlamda farklılık göstermedi (p>0.05). Rakamsal olarak IL-33 değerleri obez hasta grubunda daha yüksek olarak gözlendi ancak bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Oksidatif savunma sistemini azalttığını gözlemlediğimiz obezitede IL 33'ün obezitede muhtemel antioksidan, antienflamatuvar ve koruyucu metabolik etkilerinin anlaşılması için ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the relationship between IL-33 levels of oxidative stress in obese individuals. 85 patients were enrolled in the study. Body mass index was calculated as kg/m2. 24 adults with a body mass index between 18.9-24.9 were included in the control group and 61 adults with a body mass index greater than 24.9 were included in the obese group. In this study, we evaluated fasting blood glucose, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, total cholesterol levels measured by photometric method. HbA1c, CRP levels measured by chemiluminescence immunoassay method. IL-33 levels measured by ELISA method. Total oxidant capacity and total antioxidant capacity measured by colorimetric method defined by Erel and Total oxidative stress index was estimated with regard to the formula= Total oxidant level x100 / Total Antioxidant Levels. TAC levels were significantly decreased in obese group (p<0.001) and negative correlation was found between BMİ and TAC (p <0.05). No difference in TOS levels between the control and obese group was detected (p>0.05). OSİ levels were found to be significantly higher in obese adults (p <0.001). CRP and IL-33 levels were found to be numerically higher in obese adults compared to controls. However, no significant difference was found to be existing in CRP and IL-33 levels in obese adults compared to controls (p>0.05). Our results suggest that diminished levels of TAC andincreased levels of OSİ may be associated with obesity. We concluded that further studies were needed to understand possible antioxidant, anti-inflammatory and protective metabolic effects of IL-33 in obesity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectIL-33en_US
dc.subjectTAKen_US
dc.subjectTOSen_US
dc.subjectOSİen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectIL-33en_US
dc.subjectTACen_US
dc.subjectTOSen_US
dc.subjectOSIen_US
dc.titleObezitede IL-33 oksidatif stres ilişkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeRelationship IL-33 oxidative stress and obesityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record