Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Esra
dc.contributor.authorİdo, Jülyet
dc.date.accessioned2021-05-26T11:24:19Z
dc.date.available2021-05-26T11:24:19Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-12-23
dc.identifier.citationİdo, J. (2016). Huzurevinde yaşayan geriatriklerde uyku düzeninin mobilite ve yaşam kalitesine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6936
dc.description.abstractÇalışmadaki amacımız huzurevinde yaşayan geriatriklerde uyku düzeninin mobilite ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktı. Çalışmamız Barınyurt Huzurevi ve Galatasaraylılar Yurdu Aileden Biri Huzurevi ve Bakımevi'nde yaşayan 50 geriatrikle gerçekleştirildi. Gündüz uyku hali olmayan(grup 1) ve gündüz uyku hali olan(grup2) 25'er kişilik iki grup oluşturuldu. 65 yaş üstü,çalışmaya gönüllü,iletişim kurulabilen ve Standard Mini Mental Test(SMMT) skoru 23 ve üstü olan yaşlılar alındı. Uykuluk seviyesi için Ephworth Gündüz Uykululuk Skalası, Uyku kalitesi için Pittsburg Uyku Kalitesi İndexi(PUKİ),mobilite için Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirilmesi(TDYD) ve yaşam kalitesi için Dünya Sağlık Örgütü Yaşlılar için Yaşam Kalitesi İndexi(WHOQOL-OLD) kullanıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gündüz uykuluk hali olan grupta PUKİ toplam skoru (p=0,001), TDYD alt denge skoru(p=0,00) ve toplam skorları (p=0,006) arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu bulundu. TDYD yürüme skorunda anlamlı değişiklik bulunmadı(p=0,162). Her iki grupta yaşam kalitesi açısından fark bulunmadı. Geriatriklerde yaşam kalitesi arasında fark bulunmazken, gündüz uykuluk hali olan grubun mobilitesinin ve özellikle dengesinin daha bozuk olduğu görüldü. Geriatriklerde düşme riskinin azaltılması için uyku düzenin sağlanması, mobilite ile dengeyi arttırılması gerekli olduğu sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractOur objective in this study was to research the effect of sleeping routine on mobility and quality of life for geriatric patients living in nursing homes. Our study was conducted on 50 geriatric people residing in Barınyurt Nursing Home and Galatasaraylılar Yurdu Aileden Biri Nursing and Rest Home. Two groups of 25 people each were formed, ones without daytime sleepiness (group 1) and ones with daytime sleepiness. Old people over 65 years of age, who are willing to cooperate, able to communicate and have a score of 23 and over from Standard Mini Mental Test(SMMT) were taken. Ephworth Sleepiness Scale was used to assess sleepiness level, Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) was used for measuring Sleep Quality , Tinetti Balance and Gait Assessment (TBGA) was used for mobility assessment and WHOQOL-OLD was used for quality of life. As a result of the assessments conducted, it was found that there was a statistically meaningful decrease in total PSQI score (p=0,001), TBGA lower balance score (p=0,00) and total scores (p=0,006) in the group with sleepiness. No meaningful change was found in TBGA gait score (p=0,162). No meaningful change found in WHOQOL-OLD score (p=0,369). It was seen that the mobility and especially the balance of the geriatric patients with sleepiness was more impaired. The conclusion was attained that sleeping routine and the mobility and balance must be increased in order to reduce the risk of falling in geriatric patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHuzurevien_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectUyku Düzenien_US
dc.subjectMobiliteen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectNursing Homeen_US
dc.subjectGeriatricsen_US
dc.subjectSleepen_US
dc.subjectMobilityen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleHuzurevinde yaşayan geriatriklerde uyku düzeninin mobilite ve yaşam kalitesine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of sleeping routine of geriatrics living in nursing homes on mobility and quality of lifeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record