Show simple item record

dc.contributor.advisorHanoğlu, Lütfü
dc.contributor.advisorGüntekin, Bahar
dc.contributor.authorMantar, Nagihan
dc.date.accessioned2021-05-26T07:34:04Z
dc.date.available2021-05-26T07:34:04Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-07-18
dc.identifier.citationMantar, N. (2016). Kognitif bozukluğu olan ve olmayan parkinson hastalarında alfa ve beta EEG osilasyonlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6926
dc.description.abstractParkinson Hastalığı, kardinal motor semptomlar ile beraberinde kognitif bozukluğu da getiren nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı kognitif bozukluğu olmayan Parkinson Hastaları ve Hafif Kognitif Bozukluğu (PH-HKB) ve/veya demansı olan Parkinson Hastalarında (PH-D) vizüel kognitif uyaran sırasında açığa çıkan alfa ve beta yanıtlarının sağlıklı kontrolere göre nasıl değişiklik gösterdiğinin incelenmesi ve elde edilmiş olan osilatuar yanıtlar ile nöropsikolojik değerlendirme arasında bir korelasyonun var olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya 9 PH olgusu, 14 PH-HKB ve PH-D olgusu ve beraberinde betimsel açıdan eşleştirilmiş 10 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara klasik vizüel oddball paradigması uygulanarak F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, T7, T8, TP7, TP8, P3, Pz, P4, O1, Oz ve O2 elektrotlarından eeg kayıtları alınmıştır ve Olaya İlişkin Potansiyel (OİP) ölçümleri alfa (8-13 Hz) ve beta (16-24 Hz) frekans aralığında digital filtreleme gerçekleştirilerek maksimum tepe amplitüdleri ölçülmüştür. Buna ek olarak her iki frekans bandı aralığında faz kilitlenmesi analizi yapılmıştır. Analizlerde sırasıyla, Tekrarlanan Ölçümlerde ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis-H ve Spearmen korelasyon analizi uygulanmıştır. HKB-PH ve PH-D olgularının hedef uyaran sırasında açığa çıkan beta yanıtları diğer iki gruba göre daha düşüktür. Beta faz kilitlenmesi sonuçlarına göre her üç grup C3, Cz, P3, O1, OZ ve O2 elektrotları arasında farklılık görülmüştür.Aynı şekilde alfa faz kilitlenmesi analiz sonuçlarına göre de F3, Fz, F4, P4 ve O2 elektrotlarında gruplar arasında farklılık izlenmiştir. Parkinson hastalığında farklı kognitif yıkım düzeyine sahip hastaların alfa ve beta osilasyonları aralığında farklılaşabileceği ve beraberinde hastalığın erken evresinde tanımlanabilecek biyo-belirteç ve hastalığın takibinde kullanılabileceği düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractParkinson's disease is a neurodegenerative disorder which cognitive impairment comes along with cardinal motor symptoms. In this context, the purpose of the research is to examine how to change alpha and beta oscillations during visual cognitive stimulus in Parkinson's patient without cognitive impairment and Parkinson's patient with mild cognitive impairment (PH- MCI)/Parkinson's patient with dementia (PD-D) according to healthy subject, and to investigate whether obtained oscillatory response correlation with neuropsychology assessment exists or not. 9 PH patient, 14 PH- MCI /PH-D patient and 10 demographically matched healthy subject were enrolled. Classic visual oddball paradigm was applied to all participants and EEG recordings were taken fromF3, Fz, F4, C3, Cz, C4, T7,T8, TP7, TP8, P3, Pz, P4, O1, Oz and O2electrodes. An event-related potentials (ERPs) were measured peak to peak maximum amplitude with digital filtering performed in the frequency range of the alpha (8-13 Hz) and beta (16-24 Hz). In addition, the phase lock analysis was performed on both frequency bands range. In the analysis, respectively, Repeated Measure ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis-H and Spearmen Correlation analysis were performed. MCI-PH/PH-D patients released lower beta responses during target stimuli than other two groups. C3, Cz, P3, O1, OZ and O2 electrodes showed difference between three groups according to beta phase lock results. Likewise, F3, Fz, F4, P4 and O2 electrodes showed difference between three groups according to alpha phase lock results. Patients who have the different cognitive impairments can vary in the range of alpha and beta oscillation and by this means it can be defined as a bio-marker in the early stage of the disease and considered to be used in the monitoring of the Parkinson's disease.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlfaen_US
dc.subjectBetaen_US
dc.subjectFaz Kilitlenmesien_US
dc.subjectOlaya İlişkin Osilasyonen_US
dc.subjectParkinsonen_US
dc.subjectNöropsikolojien_US
dc.subjectAlphaen_US
dc.subjectBetaen_US
dc.subjectPhase Lockingen_US
dc.subjectEvent Related Oscillationen_US
dc.subjectParkinsonen_US
dc.subjectNeuropsychologyen_US
dc.titleKognitif bozukluğu olan ve olmayan parkinson hastalarında alfa ve beta EEG osilasyonlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of alpha and beta oscillations in parkinson's disease with and without cognitive impairmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record