Show simple item record

dc.contributor.advisorKöylüoğlu, Cem
dc.contributor.authorDeğirmenciler, Delal Zekiye
dc.date.accessioned2021-05-26T07:13:53Z
dc.date.available2021-05-26T07:13:53Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-08-24
dc.identifier.citationDeğirmenciler, D. Z. (2016). Kişilerin özel sağlık sigorta ürün ve şirket seçimini belirleyen temel unsurlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6924
dc.description.abstractKüreselleşen ve hızlı bir gelişim kaydeden dünyada işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için zorlu bir rekabet ortamında çalışmak zorundadırlar. Bu zorlu rekabet ortamında sigorta şirketleri insanların sigortacılıkla ilgili düşüncelerini, talep ve beklentilerini doğru bir şekilde tespit etmelidirler. Bu konuyla ilgili olarak dünya genelinde yoğun çalışmalar yapılmasına karşın ülkemizde ise çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Müşterilerin talep ve beklentileri bilinmeksizin şirketlerin kendilerini değiştirmeleri, yenilemeleri de söz konusu değildir. Bu nedenle kişilerin sigorta ürün ve şirket seçimini belirleyen temel unsurların belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasında yarar vardır. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda İstanbul ilinde yaşayan 105 kişiyle görüşülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi neticesinde katılımcıların genellikle geleceklerini güvence altına almak için sigorta yaptırdıkları görülmüştür. Yine çalışma neticesinde katılımcıların sigorta şirketi seçiminde en fazla marka güvenilirliğine dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen diğer bir önemli bulguya göre katılımcılar en fazla acente hizmetinden memnuniyetsizlikleri sebebiyle sigortalarından şikâyet etmektedirler. Katılımcıların sigorta yaptırmamalarında en fazla etkiye sahip olan unsurun sigorta şirketleri, acente ve diğer satış kanallarına güvenmeme olduğu saptanmıştır. Yine çalışma neticesinde katılımcıların sigorta yaptırmayı düşünmelerinde en etkili faktörün maddi durumlarındaki iyileşme olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe companies have to work in an environment with higher competition atmosphere in order to continue their life in globalizing world. The insurance companies need to determine correctly people's demands and expectations about insurance in this tough competition environment. However; there are lots of studies on this subject throughout the world, the studies seems to be inadequate in our country. The companies cannot renew and change themselves without knowing the demands and expectations of the customers. In this context, it will be useful to make studies for identifying the main factors that affect the choice of insurance products and companies of the people. 105 people were interviewed living in Istanbul in this study conducted for this aim. Questionnaire method was used as data collecting tool in the study. As a result of the analyzes of the data obtained from the study it has been found that the participants generally have get insurance in order to secure their future. In addition, the participants mostly give importance to brand reliability in the selection of insurance company. According to another important finding obtained from the study, the most effective factor for the participants in complaint from the insurances is the dissatisfaction from the agency services. As a result of the study it has been found that the improvement in the financial situation is the most effective factor in getting insurance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcenteen_US
dc.subjectÖzel Sağlık Sigortasıen_US
dc.subjectSigortaen_US
dc.subjectSigorta Şirketlerien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectAgencyen_US
dc.subjectInsuranceen_US
dc.subjectInsurance Companiesen_US
dc.subjectPrivate Health Insuranceen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleKişilerin özel sağlık sigorta ürün ve şirket seçimini belirleyen temel unsurlaren_US
dc.title.alternativeThe main factors determining the choice of private health insurance products and company of the peopleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record