Show simple item record

dc.contributor.advisorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorAslan, Şemsi
dc.date.accessioned2021-05-25T10:04:46Z
dc.date.available2021-05-25T10:04:46Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-01-18
dc.identifier.citationAslan, Ş. (2016). Doğum yapmak için hastaneye başvuran primipar kadınların beklentileri ve doğum sürecinde yaşadıkları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6908
dc.description.abstractKadın ve ailesi için doğum deneyimi hayatın birçok sürecini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle primipar kadınların doğuma ilişkin inanç ve beklentileri ve doğum deneyiminden memnun olmaları sonraki doğumlardaki tercihleri etkileyebilir. Bu araştırma doğum yapmak için özel hastaneye başvuran primipar kadınların beklentileri ve doğum sürecinde yaşadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni Medipol Sağlık Grubu Hastaneleri'nin kadın doğum kliniğine başvuran kadınlardan oluşmaktadır. Araştırma verileri Şubat-Temmuz 2014 tarihleri arasında vajinal doğum yapmış ve sezaryen olmuş primipar kadınlardan toplanmıştır. Örneklem büyüklüğü %5 önemlilik düzeyinde 180 primipar vaginal doğum 270 primer sezaryen olan lohusa araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29.77 olup çoğunluğu 30-34 yaş aralığında, üniversite mezunu, çalışan ve çekirdek aile tipindedir. Vajinal doğum yapan ve sezaryen olan kadınlar arasında ebe ve hemşire desteği, doğum kaygısı, doğum ağrısı, doğum veya sezaryen sonrası ağrı algısı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sezaryen olan kadınların sezaryen endikasyonu ve anestezi yöntemi ile doğum deneyimi arasında ilişki bulunmazken (p>0.05), sonraki doğum şekli tercihi ile doğum deneyimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Vajinal doğum yapan kadınlar doğum esnasında, sezaryen olan kadınlar ise doğum sonrası ağrı yaşamaktadır. Epizyotomi, amniotomi, fundal bası, suni indüksiyon gibi doğuma müdahale uygulamaları yüksek oranda yapılmaktadır. Doğum esnasında oral alım kısıtlanmakta ve ten tene temas ihmal edilmektedir. Kadınlar çoğunlukla fetal nedenlerden dolayı sezaryen olmakta, sezaryen olan kadınlar sonraki doğumlarında sezaryeni tercih etmektedir.en_US
dc.description.abstractBirth experiences for women and their families is an important factor affecting many processes of life. In particular, primipar women's beliefs and expectations with the experience of childbirth may affect their preferences for later pregnancies. This research had been carried out with primipar women who admitted to a private hospital to give birth and to determine their experiences and other issues which pregnant women encounter throughout birth process. This research consist of women attending Medipol Health Group Hospitals antenatal clinics. This research data were collected from primipar women who gave birth between Feb-July 2014. This research again consists of 180 primipar women who went through vaginal birth and 270 primipar women who went through caeseran section in Medipol Group Hospitals. The average age of women participating in the study is 29.77 years of age, most of them between age of 30-34 years, were university graduated, working and core family orientated. There were statistically significant differences found in women between vaginal birth group and caesaeran section group for nursing and midwifery support, anxiety and pain perception. There were no relation found between birth experience by caesarean section and anesthesia, but significant relation found between mode of delivery and choosing the birth experience. Vaginal birthing women during vaginal birth and caesarean section performing women after caesarean section, experience pain. Episiotomy, amniotomy, fundal pressure, intervention applications such as artificial birth induction is performed at high rates. Oral intake is restricted during birth and skin to skin contact is neglected. Women predominantly go through caesarean section is due to fetal causes, and subsequently these women prefer cesarian birth in later pregnancies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel Hastaneen_US
dc.subjectSezaryenen_US
dc.subjectVajinal Doğumen_US
dc.subjectPrivate Hospitalen_US
dc.subjectCaesarean Sectionen_US
dc.subjectChildbirthen_US
dc.titleDoğum yapmak için hastaneye başvuran primipar kadınların beklentileri ve doğum sürecinde yaşadıklarıen_US
dc.title.alternativePrimiparous womens ecpectations and experiences during hospital birthen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record