Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Nuran
dc.contributor.authorAydın, Elif
dc.date.accessioned2021-05-25T08:45:27Z
dc.date.available2021-05-25T08:45:27Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-09-04
dc.identifier.citationAydın, E. (2015). Evde solunum desteği alan çocukların özelliklerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6907
dc.description.abstractAraştırma evde solunum desteği alan çocukların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Evde solunum desteği ile yaşayan çocukların ebeveynleri ile telefon görüşmesi yapılarak araştırmanın amacı açıklanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden ailelerden randevu alınarak belirlenen tarih ve saatlerde hastaların yaşam ortamlarına ev ziyaretleri yapılmıştır. Ebeveynler ile yapılan telefon görüşmelerinde evinde görüşme yapmayı kabul eden 56 ebeveyn araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın sınırlılıkları nedeniyle örneklem sayısı 50 olmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden bakım vericilerden " Evde Solunum Desteği Alan Çocukların Özelliklerine Belirlenmesine İlişkin Bilgi Formu ile veriler toplanılmıştır. Bulgular; Evde solunum desteği alan çocukların %52 si erkek çocuk, % 84'ü çekirdek aileye mensup, % 44'ü 1-5 yaş aralığında, %72'si apartman dairesinde yaşıyor ve %52'si kirada oturmakta-dır.çocukların %96'sı okula gitmiyor. %36'sı ise evin tek çocuğudur. %76'sının beslenme problemleri mevcut, % 28'inin görme problemi ,%90'ının konuşma problemi mevcuttur. Solunum desteği alan çocukların tanıları solunum sistemi hastalıkları, nörolojik problemler, konjenital kalp hastalıkları ve diğer hasatlık grupları olarak belirlenmiştir. Çocukların % 62'si percentil eğrisinde normal sınırlar altında iken , %56 sında yaş dönemine göre büyümede gerilik, %58'inde yaş dönemine göre gelişmede gerilik olduğu araştırmamızda belirlenmiştir. Sonuç; Dünya da evde solunum desteği ile takip edilen çocuklar üzerine araştırmalar mevcut iken ülkemizde çok yenidir. Solunum desteği ile eve taburcu edilen çocuğun evde bakım hizmetlerinin kapsamı uygun ve yeterli hizmet planlanması ,maliyet yönetimi açısından önemlidir. Bu araştırma evde solunum desteği alan çocukların özellikleri belirlenerek elde edilen sonuçlarla bakım hizmetlerinin planlanmasına yardımcı olması düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was performed in order to determine the features of the children who need respiratory support at home. The aim of the study was explained to the parents of the children who need respiratory support at home via making a phone call. The home visits were made on specified dates and times by appointment only with those who agreed to participate in the study. Upon phone calls with the caregivers, 56 parents who accepted home visits were included in the study. Then, the sampling number was 50 due to the limitations. The data were collected from caregivers by using "Information Form Related to the Features of the Caregivers of Children Who Need Respiratory Support at Home" . Fındıngs The %52 of the children who need respiratory support at home were male, %84 of them had a nuclear family, %44 of them were between 1 to 5 years old, %72 of them were living in an apartment, %52 of them were living in a tenement, and %96 of them did not go to school. The %36 of them did not have any siblings. The %76 of them had nutritional problems, %28 of them had vision problems, and %90 of them had speech problems. The diagnoses of children who got respiratory support were respiratory system diseases, neurological problems, congenital heart diseases and other diseases. It has been determined in our study that the %62 of the children were under the curve of normal levels of the percentile curve, %56 of them had growth retardation in the age period and %58 of them had delay in the development of age in the age period. Results In the world, there are studies conducted about the children who need respiratory support at home and their caregivers whereas this field is new in our country. Planning sufficient and comprehensive health care services for children who were discharged from the hospital with a respiratory support is very important with respect to the costs. In this study, the characteristics of the children who need respiratory support at home were determined and it is believed that the findings of our study will be beneficial to plan the health care services that should be given to children at home.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMekanik Ventilatören_US
dc.subjectEvde Bakımen_US
dc.subjectTeknolojiye Bağımlı Çocuken_US
dc.subjectÖzel Bakım Gereksinimli Çocuken_US
dc.subjectSolunum Desteği Alan Çocuken_US
dc.subjectEvde Trakeostomi Bakımıen_US
dc.subjectMechanical Ventilationen_US
dc.subjectHome Careen_US
dc.subjectTechnology Dependent Childrenen_US
dc.subjectTracheostomy Careen_US
dc.subjectRespiratory Support Children at Homeen_US
dc.titleEvde solunum desteği alan çocukların özelliklerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination characteristics of caregivers who has respiration suppoerted children at homeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record