Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Nuran
dc.contributor.authorYaman, Rabia
dc.date.accessioned2021-05-25T08:28:31Z
dc.date.available2021-05-25T08:28:31Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-09-04
dc.identifier.citationYaman, R. (2015). Evde solunum desteği alan çocukların bakım vericilerinin özelliklerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6905
dc.description.abstractAraştırma evde solunum desteği alan çocukların bakım vericilerinin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Evde solunum desteği ile yaşayan çocukların ebeveynleri ile telefon görüşmesi yapı-larak amaç anlatılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul edenlerden randevu alınarak belirlenen tarih ve saatlerde ev ziyareti yapılmıştır. Bakım vericiler ile yapılan telefon görüşmeleri sonrasında evinde görüşme yapmayı kabul eden 56 ebeveyn araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın sınırlılıkları nedeniyle örneklem sayısı 50 olmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden bakım vericilerden " Evde Solunum Desteği Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Özelliklerine İlişkin Bilgi Formu" ve "Beck Depresyon Ölçeği" ile veriler toplanılmıştır. Bulgular; Bakım vericilerin %42'si 30 yaş ve altında, %94' ü kadın,% 72 sinin lise ve altı me-zunu, %42'si bakım nedeniyle işinden ayrılmıştır. Ailelerin %72'si apartman daire-sinde ve %52'si kirada oturmaktadır. Bakım vericilerin %92'si özbakım, %88inin aspirasyon, %58 'i acil durumlarda neler yapılacağı, %60'ı ev koşullarının hazırlanması konusunda eğitim almıştır. Bakım vericilerin, %18inin bakım için yeterli ekonomik güce sahip olmadığı, %86 sının bakım malzemelerini temin ederken zorlandığı, %54 ünün bakım malzemelerini karşılamada destek aldığı, %48 inin bakım vermeye başladıktan sonra iş değişikliği yaşadığı, %72sinin davranışlarında değişim olduğu ve%82'sinin dinlenmek için yeterli zaman bulmadığı araştırmamızda saptanmıştır. Sonuç; Ülkemizde evde solunum desteği alan çocuklar ve bakım vericilerin durumuna ilişkin çalışmalar yenidir. Evde solunum desteği alan çocuk ve bakım vericilerine yönelik sağlanacak evde bakım hizmetlerinin etkinliği hastaneden başlayıp evde devam edecek şekilde arttırılabilir. Çocuklar ve bakım vericilerine yönelik uygun evde sağlık politikaları araştırılmalı ve geliştirilmelidir.en_US
dc.description.abstractThis study was performed in order to determine the characteristics of the caregivers of children who need respiratory support at home. The aim of the study was explained to the parents of the children who need respiratory support at home via making a phone call. The home visits were made on specified dates and times by appointment only with those who agreed to participate in the study. Upon phone calls with the caregivers, 56 parents who accepted home visits were included in the study. Then, the sampling number was 50 due to the limitations. The data were collected from caregivers by using "Information Form Related to the Features of the Caregivers of Children Who Need Respiratory Support at Home" and "Beck Depression Inventory". Findings ; The 42% of the caregivers were 30 years old or younger, 94% of them were female, 72% of them were graduated from high school or they were from lower educational level and 42% of them quitted their jobs due to health care. The 72% of them were living in an apartment and 52% of them were living in a tenement. The 92% of the caregivers were trained about self-care, 88% of them got educated about aspiration. The 58% of them were educated on emergency cases and 60% of them were trained in the preparation of home conditions. It has been detected that 18% of the caregivers did not have enough economical power; 86% of them had difficulty while providing the health care supplies. The 54% of them were supported for obtaining the health care supplies. The 48% of them specified that they changed their job after giving health care. The 72% had differences in their attitudes and 82% of them could not find time to rest. Result; In Turkey, there have been a number of studies recently performed related to the children who need respiratory support at home and their caregivers. The home care services for children who need respiratory support and their caregivers can be initiated in the hospital and continued at home. Health policies at home for children and caregivers should be examined and developed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakım Vericien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectEvde Bakımen_US
dc.subjectMekanik Ventilatören_US
dc.subjectTeknolojiye Bağımlı Çocuklaren_US
dc.subjectCaregiveren_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectHome Careen_US
dc.subjectMechanical Ventilationen_US
dc.subjectTechnology of Dependent Childrenen_US
dc.titleEvde solunum desteği alan çocukların bakım vericilerinin özelliklerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe characteristics of the caregivers of children who need respiratory support at homeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record