Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Nihal Zekiye
dc.contributor.authorYılmaz, Süeda
dc.date.accessioned2021-05-18T08:58:34Z
dc.date.available2021-05-18T08:58:34Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2016-01-04
dc.identifier.citationYılmaz, S. (2015). Morbid obez hastaların bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası diyet alımlarının klinik sonuçlara ve antropometrik ölçümlere etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6841
dc.description.abstractBu çalışma bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların diyet alımlarının, antropometrik ölçümlerine ve laboratuar sonuçlarına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Eylül 2006 - Ocak 2012 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bariatrik cerrahi uygulanan 115 morbid obez olgu üzerinde prospektif klinik çalışma olarak yürütülmüştür. Bu araştırmada Laparaskopik Ayarlanabilir Gastrik Bant (LAGB) operasyonu geçiren hastalarla çalışılmıştır. Yaş aralığı 19-65 arası olan hastaların ortalama yaşı 36±9 yıldır. Malnütrisyonu değerlendirmek için Beslenmeye İlişkin Risk İndeksi (NRI) incelenmiştir. Preop dönemden postop dönemin 6.ayından 3.yılına kadar tüm dönemlerde, süt ve yumurta hariç diğer besinlerin (özellikle şekerli besinlerin) tüketiminde anlamlı bir azalma görüldüğü gibi toplam alınan enerji miktarında da anlamlı bir azalma tespit edilmiştir. Bu çerçevede preop antropometrik ölçüm değerleri normalin üzerinde iken postop dönemlerde normal seviyeye indiği saptanmıştır. Biyokimyasal ölçümlerde ise; preop dönemden sonra AKŞ, CRP, LDL ve trigliserit değerlerinin düştüğü, HDL değerinin arttığı gözlemlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak; takip edilen hastaların preop dönem sonrası diyet alımları, antropometrik ölçümleri ve laboratuar sonuçlarının anlamlı olarak düzeldiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study bariatric surgery in patients dietary intake of patients after bariatric surgery, the effect of determining the effect on anthropometric measurements and laboratory values. This study in September 2006 - January 2012 in Ankara Numune Training and Research Hospital was conducted prospectively of clinical trials who had bariatric surgery for 115 morbid obesity patients. In this study, Laparoscopic Adjustable Gastric Band (LAGB) operation patients were studied. The age range of the patients were between 19-65, the median age was 36 ± 9. Related to Nutritional Risk Index to assess malnutrition (NRI) were examined. Exept milk and egg between preop and postop period to consumption of food (especially sugary food) was decrased and it gradually decrased again between 6.months and 3.years in postop period, and the intake of total enerji was decrased, too. Under this circumstances, while preop anthropometric measurements above the normal, it is determined that it is normal in the postop period. Biochemical measurements; after the preoperative period AKŞ, CRP, LDL and triglyceride levels have fallen, it has been observed that the increase in HDL levels (p<0,05). As a result; After the preoperative period, patients were followed has been shown to significantly improve diet intake, the anthropometric measurements and laboratory results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBariatrik Cerrahien_US
dc.subjectMorbid Obezen_US
dc.subjectLaparaskopik Ayarlanabilir Gastrik Banten_US
dc.subjectBesin Tüketimien_US
dc.subjectMalnütrisyonen_US
dc.subjectBariatric Surgeryen_US
dc.subjectMorbid Obesityen_US
dc.subjectLaparoscopic Adjustable Gastric Banden_US
dc.subjectConsumption of Fooden_US
dc.subjectMalnutritionen_US
dc.titleMorbid obez hastaların bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası diyet alımlarının klinik sonuçlara ve antropometrik ölçümlere etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of antropometri̇c measurements and cli̇ni̇cal results for morbi̇d obesi̇ty pati̇ents consumpti̇on of food before and after bari̇atri̇c surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record