Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, İbrahim
dc.contributor.authorKoç, Hacı
dc.contributor.authorAydın, Ali
dc.contributor.authorBaybora, Hakan
dc.contributor.authorKaya, Faruk
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:19Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKoçak, İ., Koç, H., Aydın, A., Baybora, H. ve Kaya, F. (2015). Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal bevacizumab. Retina-Vitreus Dergisi, 23(2), 120-123.en_US
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/679
dc.description.abstractDiyabetik maküla ödemi (DMÖ) olgularında intavitreal bevacizumab (İVB) enjeksiyon tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak.Gereç ve Yöntem: DMÖ nedeniyle İVB tedavisi yapılan olguların dosyaları retrospektif olarak taranmış, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) ve optik koherens tomografiyle elde edilen merkezi maküla kalınlığı (MMK) değişiklikleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir.Bulgular: DMÖ nedeniyle takip edilen ve İVB enjeksiyonu yapılan yirmi dört hastanın 34 gözü çalışmaya alındı. İVB tedavisi sonrası ortalama takip süresi 14.3±5.2 ay olarak hesaplandı. Tedavi öncesi EDGK 0.99±0.59 logMar (snellen ile 0.1) seviyesinden 0.73±0.52 (snellen ile 0.2) seviyesine ulaştı (p=0.0018). MMK ise 505±142 µm seviyesinden 427±156 µm seviyesine geriledi (p=0.0016). Yedi gözde (%20) son kontrolde tedavi öncesine göre EDGK değişikliği olmadı. Sekiz gözde (%23) bir sıra veya daha fazla EDGK artışı oldu. Üç gözde (%8) bir sıra veya daha fazla EDGK azalması oldu. On dokuz gözde (%56) >=%10 MMK azalması görüldü. Altı gözde (%18) >=%10 MMK artışı görüldü. Retina dekolmanı, vitreus hemorajisi, endoftalmi gibi intravitreal enjeksiyonlar sonrası görülebilen komplikasyonlar görülmedi.Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre İVB'in DMÖ tedavisinde etkin ve güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir. Her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılan bu tedavi yöntemi, laser fotokoagulasyon gibi klasik tedavi yöntemlere ek olarak veya alternatif olarak tercih edilebilir.en_US
dc.description.abstractTo evaluate the efficacy and safety of intravitreal bevacizumab (IVB) injection in the treatment of diabetic macular edema (DME).Materials and Methods: The charts of the cases who had İVB for DME were reviewed retrospectively, and the changes of best corrected visual acuity (BCVA) and central macular thickness (CMT) measured by using optical coherence tomography were analyzed statistically.Results: Thirty-four eyes of 24 patients with DME who had IVB were included in the study. At the end of the mean follow-up time of 14.3±5.2 months, mean BCVA improved to 0.73±0.52 logMar (snellen: 0.2) from the baseline value of 0.99±0.59 logMar (snellen: 0.1) (p=0.0018). CMT decreased to 427±156 µm from the baseline value of 505±142 µm (p=0.0016). BCVA didn't change in seven eyes (20%).BCVA improved one or more lines in eight eyes (23%). In three eyes (8%), there was loss of one or more lines.There was >=10% CMT decrease in 19 eyes (56%). CMT increased by >=10% in six eyes (18%). There was no complication such as retinal detachment, vitreus hemorrhage, endophthalmitis which may occur after intravitreal injections.Conclusion: It may be concluded that IVB is an effective and safe method in the treatment of DME based on our results. This method which has been gaining popularity by the time can be used as an adjunctive treatment to laser photocoagulation or as an alternative.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Göz Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyabetik Retinopatien_US
dc.subjectMakula Ödemen_US
dc.subjectBevacizumaben_US
dc.subjectDiabetic Retinopathyen_US
dc.subjectMacular Edemaen_US
dc.titleDiyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal bevacizumaben_US
dc.title.alternativeIntravitreal bevacizumab in the treatment of diabetic macular edemaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRetina-Vitreus Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0972-3833en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage120en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record