Show simple item record

dc.contributor.advisorİstanbullu Tosun, Ayşe
dc.contributor.authorÇetin, Canan
dc.date.accessioned2021-04-28T11:24:14Z
dc.date.available2021-04-28T11:24:14Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-06-04
dc.identifier.citationÇetin, C. (2015). Özel bir üniversitedeki öğrencilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6796
dc.description.abstractAmaç: Araştırma, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Materyal ve Metod: Araştırma evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve sağlık yönetimi bölümlerinin son sınıfına kayıt yaptıran toplam 296 öğrenci oluşturdu. Anket sürecinin sonunda toplam 148 öğrenciye ulaşılarak kullanılabilir anket elde edildi. Veriler, gerekli izinler alındıktan sonra anket uygulama yöntemiyle toplandı. İstatistiksel değerlendirmede Kolmogorov – Smirnov, Pearson Ki-Kare, Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22 ± 1,5 olup %80,4'ünü kız öğrenciler, %19,6'sını erkek öğrenciler oluşturdu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu cinsel konuları aileleriyle konuşamadıklarını ifade etti. Cinsel sağlık bilgilerini en çok okuldan ve en az aileden öğrendiklerini belirttiler. Öğrencilerin tercih ettikleri korunma yönetimine göre bilgi düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). Bölümler arasında ders içeriğinde cinsel sağlık eğitimi alan ve almayan öğrencilerin bilgi düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Öğrencilerin cinsel konularla ilgili bilgileri iyi olmasına karşın bu konuda eğitim almak istediklerini belirttiler. Sonuç: Araştırma bulgularına göre üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusundaki bilgilerinin yeterli olduğuna fakat bu konuda riskli davranışlar sergileyebilecekleri sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractObjective: The purpose of the study was to determine the knowledge level of Medipol Istanbul University Faculty of Health Sciences 4th class students about sexually transmitted infections as descriptive. Material Method: Research universe was formed by Istanbul Medipol University fall semester of the 2014-2015 academic year; Faculty of Health Sciences Nursing, Nutrition and Dietetics, Physiotherapy and Rehabilitation, and has a total of 296 students enrolled in the final year of the Health Management section. At the end of the survey period, reaching a total of 148 usable responses were obtained. Data were collected through survey method after obtaining the necessary permits. Kolmogorov - Smirnov, Pearson chi-square, Kruskal-Wallis tests was used for statistical evaluation. Results: The average age of students was 22 ± 1,5 to %80,4 female students constitute %19,6 of male students. the vast majority of students expressed that, they are not doing any sexual issues conversation with their families. Students indicated that, most of the Sexual health information learned from school; (but) however, they learned least from their family. According to their preferred contraceptive methods was a significant relationship between students' knowledge (p < 0,05). According to their preferred contraceptive methods was a significant relationship between students' knowledge (p < 0,05). Sections of the course content of sexual health education were no significant difference between students with and without the knowledge level (p> 0,05). Despite of good knowledge of regarding sexual matters, students indicate that they wanted to get education to increase their knowledge in this regard. Conclusion: According to the findings, students have sufficient knowledge on sexually transmitted infections. But, they may behave risky in this manner.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectCinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlaren_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectÜniversiteen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.subjectSexually Transmitted Infectionsen_US
dc.subjectStudenten_US
dc.subjectUniversityen_US
dc.titleÖzel bir üniversitedeki öğrencilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of students knowledge level about sexually transmitted infections at one of the private universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record