Show simple item record

dc.contributor.advisorAlgun, Zeliha Candan
dc.contributor.advisorÖzbek, Hanefi
dc.contributor.authorBayraktar, Elif Esma
dc.date.accessioned2021-04-28T06:54:16Z
dc.date.available2021-04-28T06:54:16Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-09-08
dc.identifier.citationBayraktar, E. E. (2015). Yaşlı bireylerde kognitif fonksiyon ile yürüme arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6784
dc.description.abstractÇalışmamızda, geriatrik popülasyonda yürüme ve denge fonksiyonları ile kognitif işlevleri değerlendirerek, fiziksel aktivite ve biliş arasındaki etkileşimi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, İstanbul İzzet Baysal Huzurevi‟nde yaşayan, demansı olan ve olmayan 40 birey üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya gönüllü, 65 yaş ve üstü, iletişim kurabilecek yeterli zihinsel fonksiyonları bulunan bireyler alınmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedilmiştir. Yürüme ve denge fonksiyonlarını değerlendirmek için; "Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKYT)" ve "Tinetti Denge ve Yürüme Skalası (TDYD)", kognitif durum değerlendirmesi için "Standardize Mini Mental Test (SMMT)" kullanılmıştır. SMMT alt başlıklarından "Dikkat ve hesap yapma" fonksiyonu yaş ile ilişkili bulunmuştur. Demans olmayan genç yaşlı-ileri yaşlı ve yaşlı-ileri yaşlı gruplarında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (p<0,05). "Dikkat ve hesap yapma" fonksiyonu ile TDYD toplam skor, Tinetti-Yürüme, Tinetti- Denge; "Ayakta duruş dengesi" ve "Oturma" skorları arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir (p<0,05). Demans durumu ile ZKYT arasında anlamlı ilişkiye ulaşılmıştır (p<0,05). Demans varlığında ZKYT sonrası süre daha uzun kaydedilmiştir. Demans durumunun TDYD toplam skoru, Tinetti- Denge ve Tinetti- Yürüme üzerine etkisi tespit edilmiştir (p<0,05); demans varlığında test skoru azalmıştır. İleri yaşta dikkat ve hesap yapma fonksiyonu azalmış ve/veya bozulmuş bireylerin yürüme ve denge fonksiyonlarında bozulma gözlenmiştir. Ayrıca demans varlığı durumunda kişilerin yürüme hızlarında azalma kaydedilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study the aim is to analyze the correlation between physical activity and cognition which is associated with balance, gait and cognitive functions in elderly population. This study was conducted with 40 people with and without demantia who live in Istanbul at Izzet Baysal Nursing Home. Volunteers who are older than 65 years with sufficient cognitive capacity to communicate have participated in this study. Demographic information of individuals were recorded. Gait and balance functions were evaluated with "Timed Up and Go Test (TUG)" and "Tinetti Balance And Gait Scale (TBGS)". Cognitive states were evaluated with "Standardized Mini Mental Test (SMMT)". "Attention and Calculation", which is one of the sub-titles of SMMT, was correlated with age where the non-dementia groups of "young old"- "oldest old" and "old"-"oldest old" showed significant differences (p<0,05). We have determined that there are significant correlations between the function of Attention and Calculation and TBGS total score, Tinetti-Gait, Tinetti-Balance_ "Stance Balance" and "Sitting" (p<0,05). There was a significant correlation between dementia state and TUG (p<0,05); the dementia subjects took significantly longer time to perform TUG. TBGS total score, Tinetti Balance and Tinetti Gait are affected by dementia (p<0,05) and all these test scores were lower in the presence of dementia. In elderly people with deterioration in the function of attention and calculation capacity, gait and balance impairments have been observed. Furthermore, a decrease in the gait speed of the elderly with dementia has been recorded.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiliş Bozukluklarıen_US
dc.subjectDemansen_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectYürümeen_US
dc.subjectYürütücü İşlevleren_US
dc.subjectCognition Disordersen_US
dc.subjectDementiaen_US
dc.subjectExecutive Functionen_US
dc.subjectGaiten_US
dc.subjectGeriatricsen_US
dc.titleYaşlı bireylerde kognitif fonksiyon ile yürüme arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between gait and cognitive functions in elderly peopleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record