Show simple item record

dc.contributor.authorLotfi, Sayra
dc.contributor.authorKarataş, Kasım
dc.date.accessioned2021-04-20T11:57:31Z
dc.date.available2021-04-20T11:57:31Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationLotfi, S. ve Karataş, K. (2020). Meme kanseri hastası yoksul kadınlarda baş etme süreçlerinin incelenmesi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 16, 23-42. https://doi.org/10.46218/tshd.797624en_US
dc.identifier.issn2149-309X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46218/tshd.797624
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6750
dc.description.abstractBu araştırmada, meme kanseri yoksul kadınların baş etme süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi meme kanseri yoksul kadınlardan oluşmuştur. Araştırma, Ankara Onkoloji Hastanesinde tedavi gören, Mamak ve Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan hizmet alan meme kanseri 110 yoksul kadın üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu” ve “Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS (versiyon 18.0) yardımıyla yapılmıştır. Verilerin analizi için T test, kikare ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre meme kanseri hastası yoksul kadınlarda yaş artıkça kendini suçlama, davranışsal boş verme ve kabullenme azalmaktadır. Aylık geliri düşük olan hastalarda başa çıkma tutumu olarak dini öğeler daha yüksek düzeyde kullanılmaktadır. Okur yazar olmayan meme kanseri hastası yoksul kadınların kabullenme başa çıkma tutumu puanı diğerlerine göre daha yüksektir. Araştırmanın bulgularına göre, meme kanseri hastalarında aileden alınan sosyal destek, hastalıkla başa çıkmakta önemlidir. Hastalar, karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmak süreçlerinde, hastanenin tıbbi sosyal hizmet biriminde çalışan sosyal hizmet uzmanlarından ve psikologlardan, yeterli destek alamamaktadırlar. Buna karşılık hastaların bu desteği aileden aldıkları görülmüştür. Eğitimi düzeyi düşük olan ve mesleği olmayan kadınların başa çıkma tutumlarının dini öğelere daha bağlı olduğu belirlenmiştir. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda, meme kanseri yoksul kadınların karşılaştıkları sorunları farklı açıdan ele alınması ve daha fazla katılımcı sayısına ulaşılarak kapsamlı çalışmaların planlanması literatüre katkı sunacaktır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to examine the coping processes of poor women with breast cancer. The sample of the study consisted of poor women with breast cancer. The research was conducted on 110 poor women with breast cancer who are receiving services from the Mamak and Keçiören Social Assistance and Solidarity Foundation and who had been undergoing received treatment at Ankara Oncology Hospital. "Interview Form" and "Coping Scale" were used as data collection tools in the research. The analysis of the data was done with the help of SPSS (version 18.0). T test, chi-square and correlation tests were used for data analysis. According to the findings of the research, self-blame, behavioral neglect and self-acceptance decrease as the age increases in women with breast cancer. Religious items are used at a higher level as a coping style in patients low monthly income. Illiterate poor women with breast cancer have higher scores than others in terms of self- acceptance as a coping style. According to the findings of the study, social support from the family in breast cancer patients is important in coping with the disease. They couldn’t receive adequate support from social workers and psychologists working in the hospital's medical social service units in their process of dealing with the difficulties faced. On the other hand, it was found that patients received this support from their family. It has been determined that coping practices of women with low education and no profession are more dependent on religious elements. It is going to contribute to the literature approaching in the different aspects of the problems of the poor women with breast cancer and planning the comprehensive works by reaching more participants in the future studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSağlık Bakanlığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaş Etmeen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.subjectTıbbi Sosyal Hizmeten_US
dc.subjectYoksul Kadınen_US
dc.subjectCopingen_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectMedical Social Worken_US
dc.subjectPoor Womenen_US
dc.titleMeme kanseri hastası yoksul kadınlarda baş etme süreçlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of coping processes of poor women with breast canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTıbbi Sosyal Hizmet Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3352-0152en_US
dc.identifier.issue16en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.46218/tshd.797624en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record