Show simple item record

dc.contributor.authorSönmez Çakır, Fatma
dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.date.accessioned2021-04-20T07:57:16Z
dc.date.available2021-04-20T07:57:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSönmez Çakır, F. ve Adıgüzel, Z. (2020). Evaluation of empowering leadership and knowledge sharing on organization and organization employees. Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 7(2), 593-612.en_US
dc.identifier.issn2148-4228
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6743
dc.description.abstractKnowledge and knowledge sharing is very important in the service sector, which has a dynamic structure. It is also important to share knowledg efficiently among employees in order to get things right. The aim of the study is to examine the impact of empowering leadership and knowledg sharing in terms of performance criterias in the service sector (logistics companies). As a result of surveys collected from logistics companies, the effect of empowering leadership and knowledge sharing on employee performance, organizational performance and job performance variables were determined. In the scope of aim of the study, a survey was conducted with 386 personnel working in the logistic companies. Data analysis was done using SPSS 25 and LISREL 8.80 programs. After factor and reliability analyses, correlation analysis, regression analysis were performed and also sobel test was done for the analysis of measuring the mediating variable effect.en_US
dc.description.abstractDinamik bir yapıya sahip olan hizmet sektöründe bilgi ve bilgi paylaşımı oldukça önemlidir. Bilgi paylaşımının çalışanlar arasında verimli yapılması işlerin doğru yapılması açısından da önemlidir. Bilgi paylaşımının istenilen seviyede verimli olabilmesi için liderlik özellikleri ön plana çıkabilmektedir. Güçlendirici liderliğin çalışanlar üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu açıklanabilmektedir. Bu kapsam da, çalışmanın amacı hizmet sektörün de (lojistik firmaları) güçlendirici liderlik, bilgi paylaşımı, çalışan performansı, örgüt performansı ve iş performansı değişkenleri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Analizler sonucunda; güçlendirici liderliğin ve bilgi paylaşımının; çalışan performansı, örgütsel performansı ve iş performansı değişkenlerine olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Gönüllülük esasına dayalı olarak lojistik firmalarında çalışan beyaz yakalı 386 personele anket uygulanmıştır. SPSS 25 ve LISREL 8.80 programları kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Değişkenleri temsil eden ölçeklerle ilgili olarak faktör ve güvenirlilik analizi yapıldıktan sonra, korelasyon analizi, hipotezlerin test edilmesinde regresyon analizi ve sobel testi de aracı değişken etkisinin analizi için yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUsak Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmpowering Leadershipen_US
dc.subjectKnowledge Sharingen_US
dc.subjectEmployee Performanceen_US
dc.subjectOrganizational Performanceen_US
dc.subjectJob Performanceen_US
dc.subjectGüçlendirici Liderliken_US
dc.subjectBilgi Paylaşımıen_US
dc.subjectÇalışan Performansıen_US
dc.subjectÖrgütsel Performansen_US
dc.subjectİş Performansıen_US
dc.titleEvaluation of empowering leadership and knowledge sharing on organization and organization employeesen_US
dc.title.alternativeGüçlendirici liderlik ve bilgi paylaşımının örgüt ve örgüt çalışanları üzerine etkilerinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOptimum Journal of Economics and Management Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8743-356Xen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage593en_US
dc.identifier.endpage612en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record