Show simple item record

dc.contributor.authorÖğüt, Selman
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:13Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:13Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationÖğüt, S. (2014). Uluslararası hukuk düzeninin aktörleri olarak uluslararası hukuk kişileri. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(119-120), 167-193.en_US
dc.identifier.issn1304-7949
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/649
dc.description.abstractUluslararası hukuk kişiliği kavramı uluslararası hukukun öne çıkan kavramlarından biridir. Çünkü her hukuk düzeni kendi hukuk kişilerine ihtiyaç duyar. Özne kelimesinin geniş anlamı yüzünden bu kişiler hem uluslararası hukukun tabi olan varlıkları hem de uluslararası hukuk düzeninin tamamlayıcılarını oluştururlar. Kavram kargaşasından kurtulmak için, özne kelimesinin yan anlamlarını açıklamak gerekir. Böylelikle, uluslararası hukuk kişiliği terimi ve uluslararası hukukun öznesi terimleri tefrik edilebilir. Buna ek olarak, uluslararası hukuk düzeninin hukuk kişilerini belirlemek önemlidir. Uluslararası hukuk kişiliğinin kazanılması- nın muhtelif yolları vardır. Bu yollar ve kavramın kendisi uluslararası hukuk dinamik yapısı yüzünden değişmeye devam etmektedir.en_US
dc.description.abstractInternational legal personality is one of the prominent concept of international law. Because every legal order needs its own legal persons. Those persons are subordinate entities of international law and component of international legal order as well due to wide meaning of word "subject". In order to get rid of conceptual confusion, it is decisive to clarify the connotation of word subject. Therefore, the term international legal personality and the term subject of international law can be differentiated. In addition to that, it is important to indicate legal persons of international legal order. There are different ways of obtaining international legal personality. Those ways and concept itself are on their way of evolution due to dynamic structure of international law.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectUluslararası Hukuk Kişiliği Kavramıen_US
dc.subjectUluslararası Hukukun Öznelerien_US
dc.subjectUluslararası Hukuk Düzeninin Hukuk Kişilerien_US
dc.subjectDevletleren_US
dc.subjectUluslararası Örgütleren_US
dc.subjectThe Concept of International Legal Personalityen_US
dc.subjectSubjects of International Lawen_US
dc.subjectLegal Persons of the International Legal Orderen_US
dc.subjectStatesen_US
dc.subjectInternational Organizationsen_US
dc.titleUluslararası hukuk düzeninin aktörleri olarak uluslararası hukuk kişilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue119-120en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage193en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record