Show simple item record

dc.contributor.authorAkboğa, Sema
dc.date.accessioned2021-02-03T08:17:27Z
dc.date.available2021-02-03T08:17:27Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAkboğa, S. (2020). Türkiye siyasî ve toplumsal hayatında başörtüsünün değişen anlamları. Liberal Düşünce, 25(98), 83-101. https://doi.org/10.36484/liberal.692152en_US
dc.identifier.issn1300-8781
dc.identifier.issn2667-6486
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36484/liberal.692152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6495
dc.description.abstractBaşörtüsü Türkiye siyasetinin tartışmalı konularından biridir. Seküler elitler başörtüsünü devletin seküler yapısına bir tehdit olarak görmüş ve kamu kuruluşlarında yasaklamak için çeşitli gayri demokratik araçlar kullanmışlardır. Buna karşılık, İslamcı siyaset de söyleminde başörtüsüne önemli bir yer vermiş ve başörtüsü yasaklarıyla mücadele etmiştir. Bu makale, başörtüsü konusunda yapılmış araştırmaları ve tartışmaları temel alarak; başörtüsünün hem İslamcı ve hem de seküler siyaset tarafından nasıl ifade edildiğini ve hangi amaçla kullanıldığını, özellikle de erkek siyasetçiler tarafından siyasî bir sembole dönüştürüldüğünü, başörtüsü yasaklarını, farklı siyasî kamplara mensup kadınların başörtüsüne dair tutumlarını, bu kadınların hangi şekillerde ve neden birbirlerinden ayrıştıklarını ya da birbirlerine benzediklerini tarihsel bir perspektif kullanarak incelemiştir.en_US
dc.description.abstractThe headscarf has been one of the controversial issues in Turkish politics. Secular elites have viewed the headscarf as a threat to the secular structure of the state and used various anti-democratic tools to ban the headscarf at public institutions. On the other hand, Islamist politics put a special emphasis on the headscarf in its discourse and struggled with the headscarf bans. Using a historical perspective and drawing on the existing research and discussions on the headscarf, this article investigated how the headscarf is expressed and used both by Islamic and secular politics, how the headscarf was transformed into a political symbol especially by male politicians, the headscarf bans, the attitudes of women who belong to different political camps towards the headscarf, and how and why these women differ from or resemble each other.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLiberte Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectBaşörtüsüen_US
dc.subjectSekülerizmen_US
dc.subjectİslamcı Siyaseten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectThe Headscarfen_US
dc.subjectSecularismen_US
dc.subjectIslamist Politicsen_US
dc.titleTürkiye siyasî ve toplumsal hayatında başörtüsünün değişen anlamlarıen_US
dc.title.alternativeThe varying meanings of headscarf in Turkish political and social lifeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofLiberal Düşünceen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0937-9961en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue98en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.36484/liberal.692152en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record