Show simple item record

dc.contributor.authorKurt, Mehmet Hakan
dc.contributor.authorKolsuz, Mehmet Eray
dc.contributor.authorÖz, Ulaş
dc.contributor.authorAvsever, İsmail Hakan
dc.contributor.authorÖrmeci, Tuğrul
dc.contributor.authorŞakul, Bayram Ufuk
dc.contributor.authorOrhan, Kaan
dc.date.accessioned2021-02-02T06:32:24Z
dc.date.available2021-02-02T06:32:24Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKurt, M. H., Kolsuz, M. E., Öz, U., Avsever, İ. H., Örmeci, T., Şakul, B. U. ... Orhan, K. (2020). Evaluation of intraoral orthodontic brackets’ effects on magnetic resonance imaging –A cadaveric study at 3 tesla. The Journal of Faculty of Dentistry of Atatürk University, 30(1), 12-19. https://doi.org/10.17567/ataunidfd.649475en_US
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17567/ataunidfd.649475
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6473
dc.description.abstractAim: Artifacts caused by orthodontic attachments limit the diagnostic value and lead to the removal of these appliances before magnetic resonance imaging. The magnet strength can influence the artifact size due to orthodontic appliances. Moreover, new (ceramic/clear) brackets have not evaluated. Hence, the purpose of this study was to quantitively evaluated the artifacts and heat due to different intra-oral appliances on Magnetic Resonance Imaging. Material and Method: The study based on a fresh cadaver head. Three intra-oral orthodontic appliances (i.e. metal/metalceramic and ceramic clear brackets) together with metallic wires were scanned in a 3 Tesla magnetic resonance device (3-Tesla Philips Achieva) using different sequences. Artifact areas were determined and the temperature evaluated before and after MRI scanning. Results: The smallest artifact was produced by Ceramic (clear) Brackets scanned in a 3D FLAIR sequence with a dimension of 9,1 mm on sagittal images. The steel-containing orthodontic devices were associated with radius artifacts ranging from 34,45 mm to 47,35 mm. No significant difference found for heat before and after scanning (p ≤0.05). Conclusion: Consequently, the choice of intra-oral orthodontic appliances and awareness of the composition of appliances together with magnetic interference is crucial for head and neck magnetic resonance scanning that has to take into consideration by both orthodontic consultants and the radiologists.en_US
dc.description.abstractAmaç: Ortodontik aygıtların neden olduğu artefaktlar teşhis değerini kısıtlamaktadır. Manyetik rezonans görüntülemeden önce bu aygıtların çıkarılması gerekmektedir. Bunula birlikte manyetik kuvvetin büyüklüğü ortodontik aygıtlardan dolayı oluşan artefaktalrın boyutunu etkilemektedir. Bugüne kadar, tamamen seramik olan yeni braketlerin oluşturabileceği artefakt boyutu detaylı bir şekilde değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, farklı ağız içi ortodontik braketlerin manyetik rezonans görüntüleme esnasındaki oluşturdukları artefaktları ve oluşan ısıyı nicel olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma taze bir kadavra kafası ile yapıldı. Üç farklı ortodontik braket (metal / metal-seramik ve seramik şeffaf braketler) dişlere yapıştırıldıktan sonra farklı sekanslar kullanılarak 3 Tesla manyetik rezonans cihazında (3 Tesla Philips Achieva) tarandı. Oluşan artefakt alanları tespit edildi ve MRI taramasından önce ve sonra sıcaklık değişimleri de değerlendirildi. Bulgular: En küçük artefakt çapı, sagittal görüntülerde 9,1 mm boyutlarındaydı. Bu artefakt 3D FLAIR sekansında taranan seramik braketler ile oluştu. Çelik içeren ortodontik braketler 34,45 mm ila 47,35 mm arasında değişen artefakt çaplarına sahipti. Tarama öncesi ve sonrası ısı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p ≤0.05). Sonuç: Baş ve boyun manyetik rezonans taraması için ağız içi ortodontik braketlerin seçimi ile bunların içeriklerinin ve bu aygıtların manyetik alandan nasıl etkilendiğinin bilinmesi hem ortodontistlerin hem de radyologların göz önünde bulundurması gereken bir durumdur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAtatürk Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMagnetic Resonance Imagingen_US
dc.subjectHeaten_US
dc.subjectArtifacten_US
dc.subjectOrthodonticsen_US
dc.subjectCeramic Bracketsen_US
dc.subjectManyetik Rezonans Görüntülemeen_US
dc.subjectIsıen_US
dc.subjectArtefakten_US
dc.subjectOrtodontien_US
dc.subjectSeramik Braketen_US
dc.titleEvaluation of intraoral orthodontic brackets’ effects on magnetic resonance imaging –A cadaveric study at 3 teslaen_US
dc.title.alternativeİntraoral ortodontik braketlerin manyetik rezonans görüntüler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi - 3 Tesla'da bir kadavra çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofThe Journal of Faculty of Dentistry of Atatürk Universityen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-5539-2342en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17567/ataunidfd.649475en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record