Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Nevzat
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:12Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKoç, N. (2015). Terkin olunan intifa hakkının, intifa hakkı sahibi tarafından terkinden önce yapılmış kira sözleşmesine etkisi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 109-132.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/646
dc.description.abstractBu makalemizde, intifa hakkı sahibi tarafından yapılmış ve tapu siciline şerh ettirilmiş bir kira sözleşmesinin, henüz süresi dolmamış iken, intifa hakkı sahibinin istemi üzerine, intifa hakkının tapu kütüğünden terkininden sonra, malikin taşınmazdaki kiracıdan kiralananı geri isteme hakkına sahip olup olmadığı konusu incelenip değerlendirilmektedir. Hemen belirtelim ki, makalemizin konusu, söz konusu kiracı şirket ile taşınmazın maliki olan bir ilçe belediyesi ve kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturan şirket arasında görülmekte olan ve karar düzeltme aşamasındaki bir uyuşmazlık nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293. maddesi kapsamında, tarafımızdan hazırlanan özel bir hukukî mütalâanın da konusudur.en_US
dc.description.abstractIn this article, we will examine the issue that if the owner of a real estate could want the evacuation of the leased real estate, if the right of usufruct is cancelled, by the demand of usufructuary, before the expiration of the deadline. We must say that, the subject of the article, is also a legal opinion, given by us, within the scope of Article 293 of Code of Civil Procedure, as part of a case that is on the revision of the decision instance. In that contract, the tenant is a private company, the owner of the real estate is a district municipality and the other part of the lease contract, the leaser, also usufructuary, is another private company.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınırlı Aynî Haklaren_US
dc.subjectİrtifak Hakkıen_US
dc.subjectİntifa Hakkıen_US
dc.subjectİntifa Hakkı Sahibien_US
dc.subjectMaliken_US
dc.subjectKira Sözleşmesien_US
dc.subjectKiraya Verenen_US
dc.subjectKiracıen_US
dc.subjectTescilen_US
dc.subjectTerkinen_US
dc.subjectRestricted Real Rightsen_US
dc.subjectEasementen_US
dc.subjectUsufructen_US
dc.subjectUsufructuaryen_US
dc.subjectOwneren_US
dc.subjectLease Contracten_US
dc.subjectLeaseren_US
dc.subjectTenanten_US
dc.subjectRegistrationen_US
dc.subjectCancellationen_US
dc.titleTerkin olunan intifa hakkının, intifa hakkı sahibi tarafından terkinden önce yapılmış kira sözleşmesine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of cancellement of the right of usufruct to the lease contract concluded by usufructuary before the cancelmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record