Show simple item record

dc.contributor.authorCanöz, İsmail
dc.contributor.authorBaş, Halim
dc.date.accessioned2021-02-01T07:28:01Z
dc.date.available2021-02-01T07:28:01Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationCanöz, İ. ve Baş, H. (2020). Bireysel emeklilik sistemi’ne giriş kararlarını belirleyen etmenler: Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin karşılaştırılması. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 78, 361-390. https://doi.org/10.26650/jspc.2019.78.0040en_US
dc.identifier.issn1304-0103
dc.identifier.issn2548-0405
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/jspc.2019.78.0040
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6460
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, akademisyenlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılma kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu faktörler belirlenirken akademisyenler çalıştıkları kurumlar göz önüne alınarak vakıf/ devlet şeklinde ayrı ayrı analiz edilecektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma anketine 405 akademisyen katılmıştır. Anket, 18 ifadeden oluşmaktadır ve faktör analizi yardımıyla bu ifadeler üç farklı boyuta ayrılmıştır. Bu boyutlar; (1) Tasarruf Yapma Alışkanlığı ve Yatırım, (2) Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve (3) Gelecek Kaygısı ve Güvence’dir. Ankete verilen cevaplar Lojistik Regresyon Modeli ile analiz edilmiştir. Sadece devlet üniversitesi çalışanları için yapılan lojistik regresyon modeli sonucu, tasarruf yapma alışkanlığı ve yatırım, finansal okuryazarlık düzeyi, gelecek kaygısı ve güvence cinsiyet ve görev süresi değişkenlerinin akademisyenlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giriş kararlarını etkilediğini göstermiştir. Aynı zamanda model bireysel emekliliği olan devlet üniversitesi mensuplarını %83,7 başarı ile tahmin etmiştir. Öte yandan, sadece vakıf üniversite çalışanları için analiz edilen lojistik regresyon modelinin sonucuna göre, tasarruf ve yatırım alışkanlığı, finansal okuryazarlık düzeyi ve yaş değişkenleri akademisyenlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girme kararını etkilemektedir. Bu model %77.1’lik başarı ile vakıf üniversitesi akademisyenlerinden bireysel emekliliği bulunanları doğru sınıflamıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to determine the factors that affect academicians’ decision to participate in the Individual Pension System. They will be analysed separately as a foundation university or public university. For this purpose, 405 academicians participated in a survey. The survey consisted of 18 statements and with the help of factor analysis; these statements were divided into three different dimensions. These dimensions were (1) Saving Habits and Investment, (2) Financial Literacy Level, and (3) Future Anxiety and Assurance. The answers given were analysed using a Logistic Regression Model. The results of the data for public university employees showed that the variables of the habit of saving, investment, financial literacy, future anxiety and assurance, gender, and experience affected an academics’ decision to enter the Individual Pension System. At the same time, this model correctly predicted that public university academicians with individual pensions, with a success rate of 83.7%. On the other hand, according to the data analysed for foundation university employees, the variables of the habit of saving and investment, financial literacy and age affected academics’ decision to enter the Individual Pension System. This model correctly predicted foundation university academicians with individual pensions, with a success rate of 77.1%.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectBireysel Emeklilik Sistemien_US
dc.subjectLojistik Regresyonen_US
dc.subjectTasarruf Yapma Alışkanlığı ve Yatırımen_US
dc.subjectFinansal Okuryazarlık Düzeyien_US
dc.subjectGelecek Kaygısı ve Güvenceen_US
dc.subjectThe Individual Pension Systemen_US
dc.subjectLogistic Regressionen_US
dc.subjectSaving Habit and Investmenten_US
dc.subjectFinancial Literacy Levelen_US
dc.subjectFuture Anxiety and Assuranceen_US
dc.titleBireysel emeklilik sistemi’ne giriş kararlarını belirleyen etmenler: Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe factors determining the entry decisions to individual pension system: A comparison of academicians working in public and foundation universitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Siyaset Konferansları Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4109-1696en_US
dc.identifier.issue78en_US
dc.identifier.startpage361en_US
dc.identifier.endpage390en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/jspc.2019.78.0040en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess