Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Kenan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:12Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:12Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationDemir, K. (2016). Osmanlı'da dergiciliğin doğuşu ve gelişimi (1849-1923). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 71-112.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/644
dc.description.abstractII. Mahmud zamanı birçok konuda yenileşme ve değişimlerin yaşandığı dönem olduğu gibi basındaki ilk örneklerin görüldüğü yıllardır. Osmanlı'nın gazeteyle tanışmasından sonra ilk dergi örneklerinin çıkması zaman almış, 1849'da tıp alanında yayım yapan Vaka-yı Tıbbiye Osmanlı'da yayımlanan ilk dergi olmuştur. 1860'lı yıllar gazete ve dergilerin kamuoyunu oluşturduğu ve gerçek anlamda kamuoyunun görüldüğü yıllar olmuştur. Bu dönemden itibaren Osmanlı'da farklı konularda birçok dergi çıkmaya başlamıştır. II. Abdülhamid döneminde, basında sıkı bir denetimin görülmesine karşın dergicilik bu dönemde başta edebiyat ve ziraat sektörleri olmak üzere önemli bir gelişme göstermiştir. II. Meşrutiyet yıllarından sonraki süreçte dergicilik altın çağını yaşamış, önceki döneme göre yaşanan göreli özgürlük ortamı nedeniyle dergilerde birçok tartışmalar yaşanmış ve bu da dergiciliğin gelişimine önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada 1850'li yıllardan 1923'e kadar Osmanlı'da çıkan dergilerin hangileri olduğu tespit edilmiş ve bu dergilerin yayım politikaları ve içerikleri verilmiştir.en_US
dc.description.abstractJust as the reign of Mahmud II is a time of innovation and change in many respects, it is also when first examples of press have been observed. Although it has taken some time for journals to be published after the Ottomans were first introduced to the newspaper, the first journal, Vaka-yı Tıbbiye, was published in the field of medicine. 1860s were the years in which newspapers and journals have created public opinion and when public opinion was observed in real terms. After this period, many different journals on different topics were published in the Ottoman Empire. Despite rigorous inspections during the time of Abdulhamid II, journalism has shown important developments, especially in the fields of literature and agriculture. Journalism has lived its golden years during the 2nd Constitutionalism (II. Meşrutiyet) and because of the relative environment of freedom experienced at this time compared to the previous period, many debates have taken place in the journals, which have been an important contribution to the development of journalism. In this study, the journals published in the Ottoman Empire between 1850 and 1923 were identified and the publication policies of the journals as well as their contents have been provided.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectII. Abdülhamid Dergiciliğien_US
dc.subjectII. Meşrutiyet Dergiciliğien_US
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectJournal- Newspaperen_US
dc.subjectJournalism of Abdulhamid I.en_US
dc.titleOsmanlı'da dergiciliğin doğuşu ve gelişimi (1849-1923)en_US
dc.title.alternativeRising and evolution of magazine publishing in ottoman (1849-1923)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1508-5978en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record