Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Bahadır
dc.contributor.authorEkinci, Mürsel
dc.contributor.authorÇelik, Erkan Cem
dc.contributor.authorTukaç, İsmail Cem
dc.contributor.authorGölboyu, Birzat Emre
dc.contributor.authorGünlüoǧlu, Mehmet Zeki
dc.contributor.authorAtalay, Yunus Oktay
dc.date.accessioned2021-01-28T12:01:43Z
dc.date.available2021-01-28T12:01:43Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇiftçi, B., Ekinci, M., Çelik, E. C., Tukaç, İ. C., Gölboyu, B. E., Günlüoǧlu, M. Z. ... Atalay, Y. O. (2020). Ultrasound-guided erector spinae plane block and thoracic paravertebral block for postoperative analgesia management following video-assisted thoracic surgery: A prospective, randomized, controlled study. Journal of Anesthesia, 28(3), 170-178. https://dx.doi.org/10.5222/jarss.2020.07769en_US
dc.identifier.issn1300-0578
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/jarss.2020.07769
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6441
dc.description.abstractObjective: Evaluation of the effectiveness of ultrasound (US)-guided erector spinae plane block (ESPB) and thoracic paravertebral block (TPVB) compared to no intervention control group for postoperative pain management in video assisted thoracic surgery (VATS) patients. Method: Three groups - Group ESPB, Group TPVB and the control group (n=30 per group) were included in this prospective, randomized, controlled study. The US-guided blocks were performed preoperatively in the ESPB and TPVB groups. Intravenous patient-controlled postoperative analgesia via fentanyl was administered in all of the patients. The patients were evaluated using visual analogue scale (VAS) scores, opioid consumption, and adverse events. Results: At all time intervals fentanyl consumption and VAS scores were significantly lower both in ESPB and TPVB groups compared to the control group (p<0.001). Block procedure time was significantly lower and success of one time puncture was higher in Group ESPB as compared with that in Group TPVB (p<0.001). Conclusion: ESPB and TPVB provide more effective analgesia compared to control group in patients who underwent video-assisted thoracic surgery. ESPB had a shorter procedural time and higher success of single-shot technique compared to TPVB.en_US
dc.description.abstractAmaç: Video yardımcılı torakal cerrahi yapılan hastalarda postoperatif analjezi yönetimi içinultrasonografi (US) eşliğinde yapılan erektor spina plan bloğu (ESPB) ve torakal paravertebralbloğun (TPVB) kontrol grubuna göre etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Bu çalışmaya her grup için 30 hasta olmak üzere toplam 90 hasta dahil edilmiştir.Çalışma 3 gruptan oluşmaktadır; Grup ESPB, Grup TPVB ve Kontrol Grubu. ESPB ve TPVB gruplarındaki hastalara preoperatif olarak US eşliğinde blok yapıldı. Tüm gruplardaki hastalara fentaniliçeren hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulandı. Hastalar vizuel analog skala (VAS), opioid tüketimi ve yan etkiler kaydedilerek değerlendirildi.Bulgular: Tüm zaman aralıklarında fentanil tüketimi ve VAS Grup ESPB ve Grup TPVB de kontrolgrubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.001). Blok işlem süresi ESPB grubunda anlamlıolarak daha kısaydı ve iğne ile tek giriş başarısı ESPB grubunda TPVB grubuna göre anlamlı olarakdaha yüksekti (p<0.001).Sonuç: ESPB ve TPVB, video yardımcılı torakal cerrahi yapılan hastalarda kontrol grubuna göreetkili analjezi oluşturmaktadır. ESPB, TPVB’ye göre daha kısa işlem süresi ve tek iğne girişi ile dahayüksek başarı oranına sahiptir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnesthesiology and Reanimation Specialists’ Societyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectErector Spinae Plane Blocken_US
dc.subjectThoracic Paravertebral Blocken_US
dc.subjectPostoperative Analgesiaen_US
dc.subjectVideo-Assisted Thoracic Surgeryen_US
dc.subjectErektor Spina Plan Bloğuen_US
dc.subjectTorakal Paravertebral Bloken_US
dc.subjectPostoperatif Analjezien_US
dc.subjectVideo Yardımcılı Torakal Cerrahien_US
dc.titleUltrasound-guided erector spinae plane block and thoracic paravertebral block for postoperative analgesia management following video-assisted thoracic surgery: A prospective, randomized, controlled studyen_US
dc.title.alternativeVideo yardımcılı torakal cerrahi sonrası postoperatif analjezi yönetimi için ultrasonografi rehberliğinde yapılan erektor spina plan bloğu ve torakal paravertebral blok etkinliği: Prospektif, randomize, kontrollü çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Anesthesiaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3245-6614en_US
dc.authorid0000-0002-5580-5960en_US
dc.authorid0000-0001-5578-6889en_US
dc.authorid0000-0002-6952-3470en_US
dc.authorid0000-0001-9928-9956en_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage170en_US
dc.identifier.endpage178en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/jarss.2020.07769en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess