Show simple item record

dc.contributor.authorGündoğdu, Aysel
dc.date.accessioned2021-01-26T08:33:36Z
dc.date.available2021-01-26T08:33:36Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGündoğdu, A. (2018). Türkiye’de katılım bankalarının finansal performansının gri ilişki analizi ile ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 201-214. https://doi.org/10.18092/ulikidince.434619en_US
dc.identifier.issn1307-9832
dc.identifier.issn1307-9859
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18092/ulikidince.434619
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6394
dc.description.abstractÜlkemizde bankaların yoğun rekabet içinde olmaları sebebi ile finansal performanslarının ölçülmesi ve analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bankaların performansları çeşitli yöntemler ile ölçülebilir. Çoklu karar verme yöntemleri son zamanlarda sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2010-2017 yıllarına ait finansal performanslarını gri ilişki analizine göre ölçmektir. Türkiye’de 2017 yılı itibari ile katılım bankası sayısı beştir. Çalışmaya kapatılan Bank Asya dahil edilmemiştir. Analizde beş katılım bankası, on beş finansal oran ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 2017 yılında finansal performans sıralamasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ilk sırada, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın ise son sırada yer aldığı görülmektedir. Analize göre katılım bankalarının finansal performanslarının sırası genelde istikrarsızdır. Katılım bankacılığı sistemine giren Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankalarının özellikle Albaraka Türk Katılım Bankası için dengeleri değiştirdiği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIt is important to measure and analyze the financial performance of banks because of the intense competition in our country. The performances of the banks can be measured by various methods. Multiple decision making methods are frequently used in recent times. The aim of this study is to measure the financial performances of participation banks in Turkey between 2010 and 2017 years by grey relation analysis. There are five participation banks in Turkey as of 2017. Bank Asya has not been included in the study. Five participation banks were analyzed with fifteen financial ratios. According to the results of 2017 financial performance, Türkiye Finans Participation Bank ranked first and Albaraka Türk Participation Bank ranked last. The financial performance of banks is generally unstable. It is observed that the Vakıf Participation Bank and Ziraat Participation Bank, which entered the participation banking system, changed the financial performance balances especially for Albaraka Türk Participation Bank.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKenan Çeliken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatılım Bankalarıen_US
dc.subjectFinansal Performansen_US
dc.subjectGri İlişki Analizien_US
dc.subjectParticipation Bankingen_US
dc.subjectFinancial Performanceen_US
dc.subjectGrey Relation Analysisen_US
dc.titleTürkiye’de katılım bankalarının finansal performansının gri ilişki analizi ile ölçülmesien_US
dc.title.alternativeMeasuring performance of Turkish participation banks with grey relation analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2638-9694en_US
dc.identifier.issue17. UİK Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage201en_US
dc.identifier.endpage214en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.18092/ulikidince.434619en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record