Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.date.accessioned2021-01-25T07:50:02Z
dc.date.available2021-01-25T07:50:02Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAdıgüzel, Z. (2018). Öğrenme odaklılığının hizmet sektöründe bulunan çalışanlar üzerindeki etkileriyle birlikte lider etkililiğinin ara değişken etkisinin incelenmesi. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 6(2), 410-429. http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i2.243en_US
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i2.243
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6367
dc.description.abstractKurumların performanslarının her geçen gün katlanarak artması, üst düzey yöneticilerin sahip oldukları liderlik rolleri ve uygulanan insan kaynakları politikaları neticesinde belli olmaktadır. Kurumlarda çalışanların yaşadıkları memnuniyetsizlikler, liderlerin çalışanlar üzerindeki tutum ve davranışları, aynı zamanda kurumların ömürlerini de belirlemektedir. Kurumlarda yaşanan iş devir oranındaki artış aynı zamanda kurumun performansında düşüşe sebep olabilmekte, maliyet unsurunu ortaya çıkarabilmekte, çalışanlara verilen eğitimlerin sonuçsuz kalmasına sebep olabilmektedir. Yapılacak çalışmalar sayesinde, kurumlarda üst düzey yöneticilerin alacakları kararlarda ve liderlik rollerinin ortaya konmasına katkıda bulunulması önem arz etmektedir. Çalışmanın örneklem kitlesini İç Anadolu bölgesinde bulunan özel ve kamu sektöründeki 323 beyaz yakalılar oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular IBM SPSS 23 programında faktör ve güvenirlilik analizleri yapıldıktan sonra regresyon analizleriyle hipotezler test edilip analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe ever-increasing performance of corporations is evidenced by the leadership roles of top managers and the applied human resources policies. The dissatisfaction experienced by the employees in the institutions, the attitudes and behaviors of the leaders on the employees, determines the life time of the institutions. At the same time, the increase in the employment turnover rate in institutions can lead to a decrease in the performance of the institution, bring out the cost factor and cause the training given to the employees to be inconclusive. It is important that senior management should make contributions to the decisions that will be made by the senior management and their leadership roles. The sample of the study constitutes 323 white-collar workers in the private and public sector in Central Anatolia. After the factorial and reliability analyzes were performed in the IBM SPSS 23 program, hypotheses were tested and analyzed by regression analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYusen Lojistiken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğrenme Odaklılığıen_US
dc.subjectLider Etkililiğien_US
dc.subjectAmaç Odaklı Performansen_US
dc.subjectTakım Yaratıcılığıen_US
dc.subjectHizmet Yeniliğien_US
dc.subjectLearning Orientationen_US
dc.subjectLeadership Effectivenessen_US
dc.subjectObjective Focused Performanceen_US
dc.subjectTeam Creativityen_US
dc.subjectService Innovationen_US
dc.titleÖğrenme odaklılığının hizmet sektöründe bulunan çalışanlar üzerindeki etkileriyle birlikte lider etkililiğinin ara değişken etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the mediating role effectiveness of leader efficiency on the relationship of learning focus on the employee in the service sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası İşletme ve Yönetim Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8743-356Xen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage410en_US
dc.identifier.endpage429en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15295/bmij.v6i2.243en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record