Show simple item record

dc.contributor.authorMalkoç, Gökhan
dc.contributor.authorKırnaz, Selin
dc.date.accessioned2021-01-22T10:03:09Z
dc.date.available2021-01-22T10:03:09Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationMalkoç, G. ve Kırnaz, S. (2018). Moxo sürekli performans testinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda değerlendirme aracı olarak kullanılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 103-113.en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6352
dc.description.abstractBu araştırmada, MOXO d-CPT DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) Testi Çocuk Versiyonunun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bir değerlendirme aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini yaşları 6 ile 12 arasında değişen 81’i kız, 58’i erkek olmak üzere toplam 139 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların 87’si DEHB tanısı almamış, 52’si ise DEHB tanısı almıştır. Araştırmanın verileri tüm katılımcılara MOXO d-CPT Çocuk Versiyonu uygulanarak elde edilmiştir. Sonuç olarak test parametrelerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve MOXO Testinin DEHB tanısı almış ve almamış çocukların ayırdında kullanılabilecek bir ölçüm aracı olabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine whether MOXO d-CPT ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Test Child Version can be used as an assessment tool in attention deficit hyperactivity disorder. The sample of the study consisted of a total of 139 participants 81 girl and 58 boy) aged 6-12 years. 52 were diagnosed with ADHD and 87 non-ADHD children served as a control group. The data of the study was obtained by applying MOXO d-CPT Child Version to all participants. The results were statistically significant in all test parameters, and therefore it confirms that the MOXO Test was enabled to differentiate between non-ADHD and ADHD children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDEHBen_US
dc.subjectDürtüselliken_US
dc.subjectZamanlamaen_US
dc.subjectÇeldiricileren_US
dc.subjectMOXOen_US
dc.subjectSürekli Performans Testien_US
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectImpulsivityen_US
dc.subjectTimingen_US
dc.subjectConflictsen_US
dc.subjectMOXOen_US
dc.subjectContinuous Performance Testen_US
dc.titleMoxo sürekli performans testinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda değerlendirme aracı olarak kullanılmasıen_US
dc.title.alternativeUtilization of the moxo continuous performance test for attention deficit/hyperactivity disorder as an evaluation toolen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3542-6063en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record