Show simple item record

dc.contributor.authorTaner, Ahmet
dc.contributor.authorYayla, Atilla
dc.date.accessioned2021-01-22T08:09:28Z
dc.date.available2021-01-22T08:09:28Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTaner, A. ve Yayla, A. (2018). Liberteryen teoride özgürlüğün ve siyasetin sınırları. Liberal Düşünce, 23(91/92), 7-52.en_US
dc.identifier.issn1300-8781
dc.identifier.issn2667-6486
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6348
dc.description.abstractLiberteryenizm, liberalizmi rasyonalist–objektif bir etik temelde yeniden tanımlamayı amaçlayan bir teoridir. Liberteryenler,“öz sahiplik” ve “saldırmazlık aksiyomu” kavramlarıyla bireye mutlak ve sınırsız bir özgürlük alanı oluşturmayı çalışırlar. Liberteryenizmi liberal çizgiden farklılaştıran en önemli özellik, bireysel özgürlüğü, liberalizmin ortaya çıkaracağı sonuçlar üzerinden değil, tamamen objektif bir ahlâkî kod üzerinden savunmasıdır. Bu makale, liberalizmin özgürlük nosyonunu ve sınırlı devlet ilkesini bireysel özgürlüklerin korunması açısından yeterli görmeyen liberteryenizmin liberal gelenek içindeki yerini belirleyerek, devletsiz bir toplum modelinin kuramsal ve tarihsel açıdan gerçekçiliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Özgürlüğe yönelik en büyük tehdidin devletten kaynaklandığını öne süren liberteryenler, devletin cebir tekelini elinde tuttuğu bir siyasal sistem yerine, “güvenlik” ve “adâlet” hizmetlerinin özel firmalarca sunulduğu anarko kapitalist modeli savunurlar. Liberteryen teorisyenler, bu sistemin insanın rasyonalist doğasına en uygun model olduğuna inansalar da, liberteryen toplumda bireyler arasındaki hak ve özgürlük çatışmasının nasıl önleneceği, toplumsal barışın ve düzenin nasıl sağlanacağı, devletin var olmadığı bir siyasal sistemde güven ve istikrar sorununun nasıl çözüleceği gibi sorulara yeterli ve ikna edici cevaplar sunamazlar.en_US
dc.description.abstractLibertarianism is a social theory which aims to re-define liberalism on the base of a rationalist-objective ethic. Libertarians seek to build an absolute and unlimited realm of freedom, by means of self-ownership and non-aggression axiom, for individuals. The prominent feature of libertarianism, which differentiates it from classical liberal tradition, is that it defends individual freedom on an ethical code or value, not its consequences. This essay aims to examine whether anarcho-capitalist model of society is historically and cognitively realistic or not, thereby identifying its position within the liberal tradition. Libertarians, who hold the state as the greatest threat to freedom, advocate anarcho-capitalism, in which private firms provide justice and security, against the state with coercive monopoly. Libertarians are convinced that the stateless society is the best fit model to the rational nature of human. However, they fail to provide sufficient and compelling answers about how to resolve the tensions of rights or freedoms among individuals, how to ensure social order and peace in an anarcho-capitalist society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLiberte Bilimsel Araştırma Yayıncılık Reklamcılık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiberteryenizmen_US
dc.subjectAnarko Kapitalizmen_US
dc.subjectÖz-Sahipliken_US
dc.subjectSaldırmazlık Aksiyomuen_US
dc.subjectLibertarianismen_US
dc.subjectAnarcho-Capitalismen_US
dc.subjectSelf-Ownershipen_US
dc.subjectNon-Aggreession Axiomen_US
dc.titleLiberteryen teoride özgürlüğün ve siyasetin sınırlarıen_US
dc.title.alternativeThe limits of freedom and policy in libertarian theoryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalLiberal Düşünceen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8047-3128en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue91/92en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record