Show simple item record

dc.contributor.authorDenizolgun, Fatih Süleyman
dc.contributor.authorGüçlü, Yavuz Selim
dc.contributor.authorŞen, Zekai
dc.date.accessioned2021-01-22T07:32:23Z
dc.date.available2021-01-22T07:32:23Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDenizolgun, F. S., Güçlü, Y. S. ve Şen, Z. (2018). Kuzey Marmara Otoyolunda dere köprüsü tasarımı ve uygulaması: Alemdağ dere köprüsü örneği. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 72-88. https://doi.org/10.25092/baunfbed.476044en_US
dc.identifier.issn1301-7985
dc.identifier.issn2536-5142
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.25092/baunfbed.476044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6346
dc.description.abstractBu çalışma Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlantıyı sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ümraniye Alemdağ dere köprüsüne ait hidrolojik, hidrolik ve boyutlandırma hesaplarını içermektedir. Bu çalışmada kullanılan veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nden alınmıştır. İstanbul’un 33 m rakımlı Göztepe yağış istasyonunda yapılmış ölçümler 1942-2007 arasında 66 yılın en yüksek yağışları olarak seçilmiştir. Üç ana adımdan müteşekkil bu uygulama çalışması için ilk aşamada yağış verilerinin trend (eğilim) analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için Şen yöntemi ve Mann-Kendall sınaması ile trend analizi çalışması ortaya koyulmuştur. Elde edilen analiz sonuçlarına göre ikinci ana adımda olasılık ve yığışımlı (kümülatif) dağılım fonksiyonları kullanılarak ilgili grafikler ve sayısal sonuçlar hesaplanmıştır. Üçüncü ana adımda tasarım debisi hesaplama kısmına geçilerek ilgili havzada belli tekerrür aralığında düşecek yağış değerine göre toplanacak debi belirlenmiştir. Tasarım debisi hesaplama yöntemleri Snyder yapay birim hidrograf yaklaşımı ve DSİ yöntemi kendisinde barındırdıkları tepe (pik) debi ile bu çalışma için yeterli olmuştur. Kanalın debi kapasitesinin hesaplaması ise klasik Manning denklemi ile yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study includes hydrologic, hydraulic and sizing calculations of Umraniye Alemdag Stream Bridge of Northern Marmara Highway that leads to Yavuz Sultan Selim Bridge. In this paper, the data are provided from General Directorate of Meteorology. Measurements cover the period of 66 years between 1942 and 2007. They are recorded in Istanbul Goztepe rainfall station that has 33 meters altitude from the mean sea level. Thus, consequences are calculated by analyses, forecasts and calculation for 66 extreme rainfall measurements. In the first part, rainfall data trend analysis has been obtained with Şen’s approach and Mann-Kendall test. According to analysis results, the graphics are drawn and mathematical results are calculated by weibull cumulative distribution functions and probability distribution functions in the second main step. The third main step calculations are performed for design discharge. Discharge is determined according to rainfall frequencies in the basin. On the other hand, discharge capacity has been calculated by designing stream bridge that has highway on top of it. Snyder and DSİ synthetic unit hydrograph approaches are sufficient for computations of the peak discharge in this study. The calculation step of the discharge capacity of the channel is obtained with the Manning equation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuzey Marmara Otoyoluen_US
dc.subjectSnyder Yapay Birim Hidrografen_US
dc.subjectDSİ Yöntemien_US
dc.subjectTrenden_US
dc.subjectYavuz Sultan Selim Köprüsüen_US
dc.subjectNorthern Marmara Highwayen_US
dc.subjectSnyder Synthetic Unit Hydrographen_US
dc.subjectDSİ Methoden_US
dc.subjectTrenden_US
dc.subjectYavuz Sultan Selim Bridgeen_US
dc.titleKuzey Marmara Otoyolunda dere köprüsü tasarımı ve uygulaması: Alemdağ dere köprüsü örneğien_US
dc.title.alternativeDesign and implementation of stream bridge in Northern Marmara Highway: Alemdag stream bridgeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2754-5492en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.25092/baunfbed.476044en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record