Show simple item record

dc.contributor.authorArtuk, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2021-01-22T07:00:33Z
dc.date.available2021-01-22T07:00:33Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationArtuk, M. E. (2018). Kriminolojinin tanımı. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), 5-14.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6344
dc.description.abstractBu makalede kriminolojinin çeşitli tanımlarına yer verilmiştir. Kriminolojinin tanımlanması zorluğunu Etienne de Greeff’in, “Introduction à la criminologie” Paris, 1948 adlı kitabına yazdığı önsözde Louis Braffort (s. 12) şöyle izah etmektedir: “Bu bilim dalını tanımlamak kolay değildir. Çünkü hem insanla hem de toplumla ilgilidir ve sürekli gelişen ve değişen insanı inceleyen disiplinlerin içinde görülen bütün belirsizlikleri paylaşır.” Dar anlamda kriminoloji, suçluluğun toplumsal ve kişisel nedenlerini araştıran deneysel bir bilimdir. Geniş anlamda kriminoloji ise, “suç olayını bütün yönleriyle inceleyen deneysel bir bilimdir.” Bu anlamda kriminoloji, suç antropolojisi, suç sosyolojisi, suç profilaksisi, suç psikolojisi, penoloji ve suç politikası, tek kelimeyle Von Liszt’in “yardımcı ceza bilimleri” olarak ifade ettiği bütün bilimleri kapsamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this article, various definitions of criminology are given. Louis Braffort explains the difficulty of identifying criminology in preface of Etienne de Greeff’s “Introduction à la criminologie” Paris, 1948 (s. 12): “It is not easy to define this branch of science. Because it concerns both human beings and society and it shares all the uncertainties seen in the disciplines examining the constantly evolving and changing person.” In the strict sense, criminology is an experimental science that investigates the social and personal causes of criminalness. In the broad sense, criminology is an “experimental science that examines all aspects of the crime.” In this sense, criminology includes, crime anthropology, crime sociology, crime prophylaxis, criminal psychology, penology and crime policy, in a word, all the sciences that Von Liszt refers to as the “auxiliary criminal sciences.”en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKriminolojien_US
dc.subjectKriminolojinin Tanımıen_US
dc.subjectDar Anlamda Kriminolojien_US
dc.subjectGeniş Anlamda Kriminolojien_US
dc.subjectCriminologyen_US
dc.subjectThe Definition of Criminologyen_US
dc.subjectThe Definition of Criminology in Narrow Senseen_US
dc.subjectThe Definition of Criminology in Broad Senseen_US
dc.titleKriminolojinin tanımıen_US
dc.title.alternativeDefinition of criminologyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9308-7664en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record