Show simple item record

dc.contributor.authorGarip, Yeşim
dc.contributor.authorÇuni, Bledjan
dc.contributor.authorBozkurt Tuncer, Özgül
dc.date.accessioned2021-01-22T06:35:58Z
dc.date.available2021-01-22T06:35:58Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGarip, Y., Çuni, B. ve Bozkurt Tuncer, Ö. (2018). Klippel-feil sendromu ile bağlantılı doğumsal brakiyal pleksus hasarı olgusu. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(3), 227-231. https://doi.org/10.5505/kjms.2018.38247en_US
dc.identifier.issn2146-2631
dc.identifier.issn2587-053X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/kjms.2018.38247
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6342
dc.description.abstractKlippel-Feil Sendromu (KFS) iki veya daha fazla vertebranın yetersiz segmentasyonu ile karakterize bir konjenital malformasyondur. Düşük posterior saç çizgisi, kısa boyun ve boyun hareketlerinde kısıtlılık hastalığın klasik triyadını oluşturmaktadır. KFS’ye iskelet sistemi ve genitoüriner system anomalileri, işitme kaybı, konjenital kalp hastalığı gibi çeşitli anomaliler eşlik edebilir. Bu olguda tip 1 KFS ilişkili doğumsal brakiyal pleksus hasarı olan 38 yaşında bir erkek hasta sunmaktayız. Hasta polikliniğimize boyun ağrısı, boyun hareketlerinde kısıtlılık şikayetleri ile başvurmuş, ileri incelemelerde C2-C6 ve C7-T4 vertebralarda füzyon, C7 vertebra korpusunda kelebek vertebra anomalisi ve tek taraflı renal agenezi tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractKlippel-Feil’s Syndrome (KFS) is a congenital malformation which is characterized by insufficient segmentation of two or more vertebrae. Low hair line, short neck and restriction of neck motions form classical triad of the disease. KFS may be accompanied by skeletal system and urogenital system anomalies, hearing loss and congenital heart disease. In this case, we report a 38-year-old male patient who has brachial plexus injury associated with type 1 KFS. Patient was admitted to our outpatient clinic with complaints of neck pain and restriction of neck motions, and further examinations revealed fusion in C2-C6 and C7-T4 vertebrae, butterfly vertebra anomaly of C7 vertebral body and unilateral renal agenesis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKafkas Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlippel-Feil Sendromuen_US
dc.subjectBrakiyal Pleksus Nöropatilerien_US
dc.subjectKalıtsal Renal Agenezisen_US
dc.subjectKlippel-Feil Syndromeen_US
dc.subjectBrachial Plexus Neuropathiesen_US
dc.subjectHereditary Renal Agenesisen_US
dc.titleKlippel-feil sendromu ile bağlantılı doğumsal brakiyal pleksus hasarı olgusuen_US
dc.title.alternativeA case of obstetrical brachial plexus injury associated with klippel-feil syndromeen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalKafkas Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-2055-8840en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage227en_US
dc.identifier.endpage231en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/kjms.2018.38247en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record