Show simple item record

dc.contributor.authorKorkut, Yakup Levent
dc.contributor.authorKaya, Semih Batur
dc.date.accessioned2021-01-21T12:07:19Z
dc.date.available2021-01-21T12:07:19Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKorkut, Y. L. ve Kaya, S. B. (2018). İktidar ve yargı ilişkileri sorunu. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018(136), 9-38.en_US
dc.identifier.issn1304-2408
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6338
dc.description.abstractİktidar bulunduğu ortamda hacim genişletmeye eğilim gösterir. Bu yönüyle iktidar hak ve özgürlükler üzerinde potansiyel bir tehlike gösterir. Dolayısıyla iktidar ve yargı ilişkileri insan hak ve özgürlükleri için hayati bir önem taşımaktadır. İktidarın belirlenmesi, tanımlanması ve sınırlandırılması sürecinde yargı iradesi demokratik hukuk devletinde olmazsa olmaz şarttır. Demokratik hukuk devleti-nin karakterini belirleyen esas etken bağımsız ve tarafsız bir yargı ira-desidir. Zira iktidarın denetlenmesi ve dengelenmesi sürecinde yargı iradesi hayati bir rol oynamaktadır. Şu halde bağımsız ve tarafsız bir yargı iradesi burada iktidar karşısında konumlanan bir özne olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özne bir yandan iktidar öznesini dengelerken diğer yandan iktidarı denetleyerek özneler arasında en önemli işlevi görmektedir.en_US
dc.description.abstractPower, particularly political power constitutes the biggest threat on rights and freedoms of individuals and communi-ties and on the democratic governance. Monopoly and singularity of power and using force makes political power a potential danger on individuals and relations between them and state. Several tools are developed to avoid this kind of situation to a certain extent. Ad-venture of limitation, identification and finally definition of political power and in general power is an expression of that kind of effort. Constitutionalism and a series of values developed with this effort, separation of Powers, state of law, pluralist democracy and control of political power can be concrete evidences of that effort. Democ-ratic and Judicial control are vital tools forensuring the consistency of limited, identified and definedpolitical power.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Barolar Birliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktidaren_US
dc.subjectBağımsız ve Tarafsız Yargıen_US
dc.subjectKuvvetler Ayrılığıen_US
dc.subjectHukuk Devletien_US
dc.subjectÇoğulcu Demokrasien_US
dc.subjectPoweren_US
dc.subjectIndependent and Impartial Justiceen_US
dc.subjectSeparation of Powersen_US
dc.subjectLaw Stateen_US
dc.subjectPluralistic Democracyen_US
dc.titleİktidar ve yargı ilişkileri sorunuen_US
dc.title.alternativeThe problem of power and judiciary relationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Barolar Birliği Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume2018en_US
dc.identifier.issue136en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record