Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbaş, Harun
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:10Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:10Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationDemirbaş, H. (2014). Sosyal ve ticari itibarına yönelik saldırılara karşı tüzel kişilerin kişilik hakkının korunması. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(119-120), 133-166.en_US
dc.identifier.issn1304-7949
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/632
dc.description.abstractOnur ve saygınlık kişilik hakkının koruduğu kişisel değerlerden biridir. Kişiler onur ve saygınlığa doğuştan sahip oldukları gibi toplumsal hayattaki sosyal, ekonomik, mesleki vb. ilişkiler kapsamındaki tutum ve davranışlarına bağlı olarak toplum tarafından karşılık görmek suretiyle de sahip olurlar. Onur ve saygınlık üzerindeki hak gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler için de mevcuttur. Tüzel kişilerin onur ve saygınlığı, tüzel kişinin faaliyet alanına iliş- kindir. Toplumsal hayatta var olan çeşitli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan dernek ve vakıfların faaliyetlerindeki başarısına bağlı olarak toplum tarafından takdir görür. Toplum nezdindeki dernek ve vakfa ilişkin değerlendirme onun sosyal itibarını ifade eder. Ticaret şirketleri bakımından ise mal ve hizmet piyasalarındaki borcuna sadık olma, taahhütlerini ifa etme bakımından uyandırdığı güven ve kredibilite o ticaret şirketi için ticari itibar olarak ifade edilir. Ticari itibarın yanı sıra toplumsal ihtiyaçları karşılama amaçlı sponsorluk vb. faaliyetleri dolayısıyla ticaret şirketleri için sosyal itibarın da varlığı söz konusudur. Dernek, vakıf ve ticaret şirketlerinin sosyal ve ticari itibarı, faaliyetlerinin devamlılığı bakımından kişilik hakkının koruması kapsamındadır. İtibarı zedeleyen saldırılara karşı hem Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde hem de bazı özel kanun düzenlemelerinde gerekli koruma sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractHonour and dignity are personal merits that personality right protects. People have honour and dignity since birth, they also have it as a response of their attitude and behavior within the scope of their relations in social, economic, vocational etc in social life. Besides natural people, juridical people have right over honour and dignity. Honour and dignity of natural people are related with it’s field of activity. Associations and foundations that founded for answering the purpose of various needs in social life, are appreciated by society depending upon success on their activities. Estimation of association and foundation by society means it’s social reputation. For trading companies paying it’s debts on time at goods and services market, gain confidence and credibility to perform it’s commitment, means commercial reputation. Besides commercial reputation, there also is social reputation for trading companies in consequence of activities such as sponsorship etc. in order to answer social needs. Social and commercial reputation of associations, foundations and trading companies are under protection of personality right for continuity of it’s activities. Against the attacks that damage reputation, necessary protection is ensured with Turkish Civil Code and Turkish Code of Obligations, also with some specific code regulations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBahçeşehir Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectOnur ve Saygınlıken_US
dc.subjectTüzel Kişien_US
dc.subjectSosyal İtibaren_US
dc.subjectTicari İtibaren_US
dc.subjectKişilik Haklarının Korunmasıen_US
dc.subjectHonor and Dignityen_US
dc.subjectJuridical Peopleen_US
dc.subjectSocial Reputationen_US
dc.subjectCommercial Reputationen_US
dc.subjectProtection of Personal Rightsen_US
dc.titleSosyal ve ticari itibarına yönelik saldırılara karşı tüzel kişilerin kişilik hakkının korunmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue119-120en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record