Show simple item record

dc.contributor.authorMalkoç, Gökhan
dc.contributor.authorGüren, Ayşe Sinem
dc.date.accessioned2021-01-20T10:15:55Z
dc.date.available2021-01-20T10:15:55Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationMalkoç, G. ve Güren, A. S. (2018). Evli ve çocuk sahibi çiftlerin evlilik uyumu, evlilik çatışması, yakın ilişki düzeyi ve yalnızlık düzeylerinin çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 225-239.en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6315
dc.description.abstractBu çalışmada evli ve çocuk sahibi çiftlerin evlilik uyumu, evlilik çatışması, yakın ilişki düzeyleri ve yalnızlık düzeylerinin çocuk yetiştirme tutumları ile olan ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Evlilik Uyum Ölçeği (EUÖ), Evlilik Yaşamı Anketi (EYA), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Anketi (YİYE), UCLA Yalnızlık Ölçeği, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) kullanılmıştır. Araştırma bulgularında cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmamıştır. Oluşturulan aile puanları evlilik süresi, çocuk sayısı ve evlenme türü değişkenlerine göre analiz edilmiş ve araştırma değişkenlerinin çeşitli noktalarda çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine the relation between the levels of marital adjustment, marital conflict, affiliation and loneliness of married couples having children and their attitude in child rearing. In the research, The Marital Adjustment Scale, Marital Life Survey, Experiences in Close Relationships, UCLA Loneliness Scale, Parental Attitude Research Instrument (PARI) were used. No significant difference was found by sex variable in the research findings. Formed family scores were analyzed by the variables of marriage time, number of children and marriage type, and it was found that the research variables correlate with child rearing attitudes in multiple cases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvlilik Uyumuen_US
dc.subjectEvlilik Çatışmasıen_US
dc.subjectYakın İlişki Düzeyien_US
dc.subjectYalnızlıken_US
dc.subjectÇocuk Yetiştirme Tutumuen_US
dc.subjectMarital Adjustmenten_US
dc.subjectMarital Conflicten_US
dc.subjectLoneliness Experiences in Intimate Relationsen_US
dc.subjectChild Rearing Attitudesen_US
dc.titleEvli ve çocuk sahibi çiftlerin evlilik uyumu, evlilik çatışması, yakın ilişki düzeyi ve yalnızlık düzeylerinin çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relation between the levels of marital adjustment marital conflict affiliation and loneliness of married couples having children and their attitude in child rearingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3542-6063en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage225en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record