Show simple item record

dc.contributor.authorKorkut, Levent
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:10Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:10Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKorkut, L. (2016). Karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla 1982 anayasasında silahlı kuvvetlerin yürütme ve yargı tarafından denetimi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 5-47.
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/630
dc.description.abstractBu makale, silahlı kuvvetlerin sivil kontrolü sorununu yürütme ve yargı organı çerçevesinde ele almaktadır. Makalede son yıllarda gerçekleştirilen reformlar ışığında sivil-asker ilişkilerinin anayasal sistem içindeki konumu diğer demokratik devlet sistemleri ile karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmakta, silahlı kuvvetlerin demokratik kontrolünü güçlendirecek anayasal çerçevenin temel dayanakları tartışılmaktadır. Türkiye ve diğer Avrupa Konseyi üyesi devletlerin anayasal düzenlerinde askerlerin sivil kontrolüyle ilgili temel düzenlemelerden hareketle ordunun sivil denetimine ilişkin anayasal hükümler gözden geçirilmekte, 1982 Anayasasının demokratik kontrol sistemi ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis article tackles the issue of civilian control of the armed forces within the framework of the executive and judicial organs. The fundamental principles of the constitutions that will strengthen the democratic control of the armed forces will be discussed and, in the light of reforms undertaken in recent years, provisions of the 1982 Constitution on civil-military relations and democratic control of the military will be handled with a comparative constitutional methodology. Departing from this comparison between constitutional systems of Turkey and other Council of Europe member states, constitutional provisions on democratic control of the military in 1982 Constitution will be reviewed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnayasaen_US
dc.subjectAsker-Sivil İlişkilerien_US
dc.subjectAskeri Yargıen_US
dc.subjectSilahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetimien_US
dc.subjectConstitutionen_US
dc.subjectMilitary-Civil Relationsen_US
dc.subjectMilitary Justiceen_US
dc.subjectDemocratic Control of Armed Forcesen_US
dc.titleKarşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla 1982 anayasasında silahlı kuvvetlerin yürütme ve yargı tarafından denetimien_US
dc.title.alternativeExecutive and judicial supervision of armed forces in 1982 constitution within comparative law perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record