Show simple item record

dc.contributor.authorSaruhan, Nesrin
dc.contributor.authorGürbüz Urvasızoğlu, Gelengül
dc.contributor.authorAtaol, Mert
dc.contributor.authorTemiz, Mustafa
dc.date.accessioned2021-01-20T08:12:21Z
dc.date.available2021-01-20T08:12:21Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationSaruhan, N., Gürbüz Urvasızoğlu, G., Ataol, M. ve Temiz, M. (2018). Diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencileri ve diş hekimlerinin maksillofasiyal travma muayenesi konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 450-455. https://doi.org/10.17343/sdutfd.387020en_US
dc.identifier.issn1300-7416
dc.identifier.issn2602-2109
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17343/sdutfd.387020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6309
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencileri ve mezun diş hekimleri için maksillofasiyal travmalara yaklaşım ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Yöntem: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde son sınıfta okuyan öğrenciler ve Erzurum ilinde çalışmakta olan diş hekimlerine, maksillofasiyal travma bilgi düzeylerini ve yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan 20 soruluk bir anket formu uygulandı. Çalışmada 91 son sınıf öğrencisi ve 51 mezun diş hekimi yer almıştır. Bulgular: Bilgi düzeyini değerlendiren 13 sorunun 11’inde, doğru cevabın, sadece 2 soruda ise yanlış cevap seçeneğinin daha çok tercih edildiği görülmüştür. Katılımcılara yöneltilen ve klinik yaklaşımı değerlendiren 7 adet subjektif değerlendirme sorularının tamamı için, her iki grup tarafından da negatif sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç: Hem son sınıf öğrencisi hem de mezun diş hekimlerinin maksillofasiyal travmalar konusundaki bilgi düzeylerinin kabul edilebilir olmasına rağmen katılımcıların bu konuda yeterli özgüvene sahip olmadıkları görülmüştür. Bu konudaki teorik bilgilerin, klinik olarak güçlendirilmesi gerektiği ve gereken eğitim stratejisinin oluşturulması gerekliliği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study is to evaluate the level of knowledge about the maxillofacial trauma approach for senior dental school students and dentists. Methods: A 20-question survey was prepared to evaluate the knowledge levels and approaches of maxillofacial trauma and conducted to the last year students of Ataturk University Faculty of Dentistry and dentists working in the province of Erzurum. The study included 91 senior dental students and 51 dentists. Results: For 11 answers of the 13 questions that assessed the level of knowledge, it’s showed that the correct answer was preferred, only for two answers, the false choice was preferred. For all of the 7 subjective assessment questions directed to the participants and assessing the clinical approach, negative results were obtained by both groups. Conclusion: Despite the level of knowledge about maxillofacial trauma for both senior students and dentists were acceptable, it’s showed that participants were not self-confident enough in this issue. This is concluded that theoretical knowledge on this issue should be strengthened clinically and a suitable education strategy should be established.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaksillofasiyal Travmaen_US
dc.subjectDiş Hekimliği Öğrencisien_US
dc.subjectDiş Hekimien_US
dc.subjectBilgi Düzeyien_US
dc.subjectMaxillofacial Traumaen_US
dc.subjectDental Studentsen_US
dc.subjectDentistsen_US
dc.subjectLevel of Knowledgeen_US
dc.titleDiş hekimliği fakültesi son sınıf öğrencileri ve diş hekimlerinin maksillofasiyal travma muayenesi konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of knowledge levels of senior dental students and dentists on maxillofacial trauma assessmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9536-0938en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage450en_US
dc.identifier.endpage455en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17343/sdutfd.387020en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record