Show simple item record

dc.contributor.authorGürler, Gökhan
dc.contributor.authorDelilbaşı, Çağrı
dc.contributor.authorÖğüt, Emine
dc.date.accessioned2021-01-20T07:14:20Z
dc.date.available2021-01-20T07:14:20Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationGürler, G., Delilbaşı, Ç. ve Öğüt, E. (2018). Çocuk hastada bilateral mandibular kondil kırığı ve tedavisi: Bir Olgu Sunumu. 7tepe Klinik, 14(3), 113-117. https://doi.org/10.5505/yeditepe.2018.08769en_US
dc.identifier.issn2458-9586
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/yeditepe.2018.08769
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6306
dc.description.abstractMandibula kondil kırıkları ciddi komplikasyonlara neden olabilen maksillofasiyal yaralanmalardır. Kesin bir tedavi yöntemi olmayıp farklı parametreler ve cerrahların kişisel tecrübeleri açık veya kapalı yöntemlerin tercih edilmesinde belirleyicidir. Özellikle çocuk hastalarda kapalı yöntem, açık yönteme oranla daha çok tercih edilmektedir. Bu olgu sunumunda, düşme sonrası kliniğimize başvuran 4 yaşındaki kız çocuğunda tespit edilen izole bilateral mediale deplase subkondiler kırığın, okluzyonu yükseltilmiş Essix plak ve elastikler yardımıyla tedavisi ele alındı. Erken dönemde uygulanan fizik tedavi ve 4 hafta süresince yapılan haftalık kontrollerde Essix plağın posterior oklüzal yüzeyinin kademeli olarak aşındırılmasıyla normal okluzyon sağlandı. Düzenli aralıklarla yapılan 3,5 yıllık takipte herhangi bir komplikasyon, gelişim bozukluğu veya çene hareketlerinde problem gözlemlenmedi.en_US
dc.description.abstractMandibular condyle fractures are maxillofacial injuries that can cause serious complications. There is not a definite treatment modality, but the different parameters and the experience of the surgeon determine the choice of open or closed methods. Especially in pediatric patients, closed method is more preferred than open method. In this case report, the treatment of isolated bilateral medially displaced subchondral fracture with an Essix plate with increased posterior occlusion and elastics in a 4-year-old girl who admitted to our clinic after fall was discussed. Early occlusion was provided by early physical therapy and gradually grinding the posterior occlusal surface of the Essix plate at weekly controls during 4 weeks. There was no complication, developmental disability, or jaw movement problems at 3.5-year follow-up at regular intervals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYeditepe Üniversitesi Rektörlüğüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMandibulaen_US
dc.subjectKondil Kırığıen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectKonservatif Tedavien_US
dc.subjectMandibulaen_US
dc.subjectCondyle Fractureen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectConservative Treatmenen_US
dc.titleÇocuk hastada bilateral mandibular kondil kırığı ve tedavisi: Bir Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativeA bilateral mandibular condylar fracture in a child patient: A Case Reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journal7tepe Kliniken_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-6705-3110en_US
dc.authorid0000-0003-3347-1151en_US
dc.authorid0000-0002-0150-6762en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage117en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/yeditepe.2018.08769en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record