Show simple item record

dc.contributor.authorTanrıkulu, Faik
dc.date.accessioned2021-01-19T12:06:45Z
dc.date.available2021-01-19T12:06:45Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationTanrıkulu, F. (2018). Avusturya’nın ulusal ve uluslararası ayrımcılık yasağı hukuku ve yabancı düşmanlığından korunma mekanizmaları. Ombudsman Akademik, 5(9), 107-140.en_US
dc.identifier.issn2148-256X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6301
dc.description.abstractAvusturya’da yabancı düşmanlığının son seneler üç kat artması ülkede yaşayan göçmen kökenli bireyleri tedirgin etmektedir. İş hayatında, eğitimde ve sosyal hayatın her aşamasında sözlü ve fiziksel saldırıların artmasıyla dolaylı ve dolaysız ayrımcılık had safhaya ulaşmıştır. Birçok göçmen yaşadığı ayrımcılığı kendi dünyasında yaşamakta veya ilgili koruma mekanizmalarını bilmediği için itiraz etme hakkını kullanmamaktadır. Bu nedenle kendisine yapılan haksızlığa karşı boyun eğmekte ve mağdur olmaktadır. Halbuki ayrımcılığa maruz kalındığında her yerde ve herkese karşı kullanabilecek haklar mevcuttur. Çalışma Avusturya’nın insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası antlaşmaları, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve AB direktiflerinde yer alan ayrımcılık yasağı ve uygulamalarını içermektedir. Buna karşı yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve aşırı sağa karşı ayrımcılıktan korunma mekanizmalarını irdelemektedir. Mevzuat çerçevesinde oluşturulan resmi ve sivil toplum kuruluşlarının neler olduğu araştırılmaktadır. Bu kurumlar mercek altına alınarak ve yüz yüze görüşmeler yapılarak pratikte ne kadar etkili olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bilhassa görev tanımı bakımından hakları korumak için oldukça işlevsel görünen bazı kurumların, uygulamada gerçekten etkili bir koruma sağlayıp sağlamadığı sorgulanmaktadır. Bu çerçevede Avusturya’da göçmenlerle yapılan mülakatlar, kurumlara ilişkin yaygın kanaat ve deneyimler ışığında kurumların etkileri araştırılmaktadır.en_US
dc.description.abstractXenophobia has tripled in Austria in recent years, which disturbs immigrants still living there. Since oral and physical attacks in business life, education and social life have increased, direct and indirect discrimination have reached the extreme point. Many immigrants either experience discrimination in their own world, or they don’t use their right of opposition due to their lack of knowledge about protection mechanisms. For this reason, they give in to the injustice and they suffer from this situation. However, there are rights which can be used in all conditions when being subjected to any kind of discrimination. This study includes international treaties Austria have acceded to, European Convention on Human Rights and discriminatory prohibitions and treatments shown in EU directions. On the other hand, it also addresses protection mechanisms against discrimination in the face of rising xenophobia, racism and extreme right. Official bodies and NGO’s which were found in accordance with legislation are examined. By scrutinizing these establishments and talking face to face with immigrants, it is tried to be understood that how much influence these institutions have in practical terms. Particularly, certain establishments which ostensibly seem functional for protecting rights with regards to their alleged mission, are questioned in terms of whether they are really providing an efficient protection or not. Within this scope, in the light of interviews which were done with immigrants in Austria, general opinion on institutions and experiences of the people getting services, the impact of institutions are searched.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKamu Denetçiliği Kurumuen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvusturya’da Ayrımcılık Hukukuen_US
dc.subjectYabancı Düşmanlığından Korunma Mekanizmalarıen_US
dc.subjectUlusal ve Uluslararası Hukuken_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectDiscrimination Law in Austriaen_US
dc.subjectProtection Mechanisms of Xenophobiaen_US
dc.subjectNational and International Lawen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.titleAvusturya’nın ulusal ve uluslararası ayrımcılık yasağı hukuku ve yabancı düşmanlığından korunma mekanizmalarıen_US
dc.title.alternativeNational and international prohibition of discrimination act and protection mechanisms against xenophobia in Austriaen_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.journalOmbudsman Akademiken_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0654-3140en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue9en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage140en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record