Show simple item record

dc.contributor.authorDinçer, Hasan
dc.contributor.authorYüksel, Serhat
dc.contributor.authorEmir, Şenol
dc.date.accessioned2021-01-19T11:17:04Z
dc.date.available2021-01-19T11:17:04Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDinçer, H., Yüksel, S. ve Emir, Ş. (2018). Analysis of service innovation performance in Turkish banking sector using a combining method of fuzzy mcdm and text mining. Manas Journal of Social Studies, 7(3), 479-504.en_US
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6297
dc.description.abstractThe purpose of the study is to examine the effecting factors for new service development capabilities in Turkish banking sector and to evaluate the performance of the banks in listed BIST based on the service innovation performance. The novelty of the study is to employ a two-step analysis considering the data mining and the hybrid MCDM respectively. The method is applied by using the data mining for extracting the literature based-criteria of service innovation. Accordingly, the fuzzy AHP is computed for weighting the criteria and the fuzzy TOPSIS is considered to rank the banks based on the service innovation performance. The results demonstrate that the service conditions for the customers are the most important factor in the service innovation performance while the employees are weakly considered to evaluate the new service development. In addition, it is seen that no bank type has a clear advantage over others. In other words, there are banks with both good and bad performance outcomes within each type of banking group. However, it is determined that foreign banks and private banks took place in the worst order. In this context, in order to achieve a competitive advantage, these low performing banks should focus on new services that take into account the customer expectations.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründeki yeni hizmet geliştirme kabiliyetlerine etki eden faktörleri incelemek ve BIST'de işlem gören bankaların performansını, hizmet yeniliğine göre değerlendirmektir. Çalışmanın yeniliği, veri madenciliği ve hibrit çok kriterli karar verme yöntemlerini birlikte dikkate alan iki aşamalı bir analiz kullanmasıdır. Literatür tabanlı hizmet geliştirme kriterleri için veri madenciliği yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, ölçütlerin ağırlıklandırılması için bulanık AHP, bankaların hizmet yeniliği performansına göre sıralanması için ise bulanık TOPSIS yöntemlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, müşterilerin en önemli boyut olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, çalışanların ise daha düşük önem ağırlığına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak, herhangi bir banka türünün diğerlerine kıyasla bariz bir üstünlüğü bulunmadığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, her banka türü içerisinde hem iyi hem de kötü performans sonuçlarına sahip olan bankalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, en son sıralarda yabancı ve özel bankaların yer aldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, rekabetçi avantaj elde edebilmek için performansı düşük olan bu bankaların müşteri beklentilerini dikkate alan yeni hizmetler geliştirmeleri yerinde olacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKyrgyz-Turkish Manas Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBanking Sectoren_US
dc.subjectService Innovationen_US
dc.subjectText Miningen_US
dc.subjectFuzzy AHPen_US
dc.subjectFuzzy TOPSISen_US
dc.subjectBankacılık Sektörüen_US
dc.subjectHizmet Yeniliğien_US
dc.subjectMetin Madenciliğien_US
dc.subjectBulanık AHPen_US
dc.subjectBulanık TOPSISen_US
dc.titleAnalysis of service innovation performance in Turkish banking sector using a combining method of fuzzy mcdm and text miningen_US
dc.title.alternativeTürk bankacılık sektöründeki hizmet yeniliği performansının metin madenciliği ve bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofManas Journal of Social Studiesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8072-031Xen_US
dc.authorid0000-0002-9858-1266en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage479en_US
dc.identifier.endpage504en_US
dc.relation.ecinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SOBAG/116K738en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record