Show simple item record

dc.contributor.authorBabacan, Abdurrahman
dc.date.accessioned2021-01-19T08:45:28Z
dc.date.available2021-01-19T08:45:28Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBabacan, A. (2018). Ak Parti dönemi ilk küresel karşılaşma: 1 Mart 2003 Tezkeresi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 51, 21-38.en_US
dc.identifier.issn1301-3688
dc.identifier.issn2630-6409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6291
dc.description.abstractAK Parti’nin tek başına iktidara geldiği Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından küresel çapta karşılaştığı ilk büyük meydan okuma olan 1 Mart Tezkeresi, gerek Türkiye’deki iç dinamikler, ge- rekse Türkiye-ABD ilişkisinin mahiyeti açısından çoğu dengeyi değiştirebilecek bir döneme kapı açmıştır. Bu bağlamda, Irak işgali, Türkiye’nin hem iç hem dış dinamikleri açısından, sonuçları uzun vadeli olacak hayli zor bir sürecin başladığını göstermiştir. Bu sıkıntılı dönemin, henüz sürecin tam içerisindeki ilk patlama noktası ise, 1 Mart 2003 yılındaki tezkere olmuştur. Bu bakımdan 1 Mart Tezkeresi sürecinin bir bütün olarak analizini yaparken, Türkiye açısından iç ve dış politika yansı- malarını tartışmak ve buradan ABD ile ilişkilerde gelecekteki olası kırılganlıkların oluştuğu zemini analiz etmek yerinde ve faydalı olacaktır. Zira bu, hem bugün yaşanan kopuşlara dair hem de böl- gesel ve küresel oryantasyonlu politika yapım süreçlerine dair bizlere bir ufuk sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractAs the first major global challenge faced by the AK Party, which came to power with an important majority in November 2002 elections, the March 1 Permit has opened the gate to a period of change of the balances regarding both the internal dynamics in Turkey and the US-Turkey relations. In this context, in terms of both internal and external dynamics of Turkey, Iraq invasion showed that the beginning of a very difficult process will be a long-term process. This troubled period’s first explosion point in the whole process yet, was the case of March 1, 2003. In this regard, it will be useful to discuss domestic and foreign policy implications for Turkey and the future ground of the probable vulnerabilities on the relations with the US. This will create a horizon both for the current breaks and regional and global oriented policy making processes, as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErciyes Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject1 Mart Tezkeresien_US
dc.subjectTürkiye-ABD İlişkilerien_US
dc.subjectMarch 1 Permiten_US
dc.subjectTurkey-US Relationsen_US
dc.titleAk Parti dönemi ilk küresel karşılaşma: 1 Mart 2003 Tezkeresien_US
dc.title.alternativeFirst global challenge in Ak Party era: March 1 2003 Permiten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4703-1085en_US
dc.identifier.issue51en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record