Show simple item record

dc.contributor.authorSeçkin, Sinan
dc.contributor.authorÜstün,Gül
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:09Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:09Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationSeçkin, S. ve Üstün, G. (2015) İdari işlemlerde takdir yetkisi ve gerekçe ilkesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 21(2), 509-533.en_US
dc.identifier.issn2146-0590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/627
dc.description.abstractKamu hizmetlerinin çeşitliliği, her türlü ayrıntının mevzuatta düzenlenememesi gibi sebepler idareye takdir yetkisi tanınmasını zorunlu kılmıştır. Ancak takdir yetkisinin kullanımı özellik arz etmektedir. İdari işlemlerin gerekçeli yapılması takdir yetkisinin daha etkin kullanımını sağlar. Nitekim gerekçe ilkesinin idari işlemin yapım aşamasında idarenin takdir yetkisini hukuka uygun kullanmasını sağlamak, idari işlemin yargısal denetimini kolaylaştırmak ve işlemin muhatabı bireyi ikna etmek işlevleri bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractAdministration has discretion because of various public services and nature of legislation. But using of discretion has importance in administrative law. The duty to give reason in administrative acts provide using of discretion effectively. The duty to give reason have functions of using of discretion in compliance with laws, persuading people and making easy to judicial review of discretion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİdari İşlemen_US
dc.subjectTakdir Yetkisien_US
dc.subjectGerekçe İlkesien_US
dc.subjectHukuk Devleti İlkesien_US
dc.subjectYargısal Denetimen_US
dc.subjectAdministrative Acten_US
dc.subjectDiscretionen_US
dc.subjectThe Duty to Give Reasonen_US
dc.subjectRule of Lawen_US
dc.subjectJudicial Reviewen_US
dc.titleİdari işlemlerde takdir yetkisi ve gerekçe ilkesien_US
dc.title.alternativeDiscretion and duty to give reason in administrative actsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9540-9682en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage509en_US
dc.identifier.endpage533en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record