Show simple item record

dc.contributor.authorKarakul, Selman
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:09Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:09Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationKarakul, S. (2015). Hukuk yoluyla demokrasi mi, demokrasi yoluyla hukuk mu? Hukuk ve demokrasi ilişkisi üzerine değerlendirmeler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 78-108.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/626
dc.description.abstract“Hukuk yoluyla demokrasi” formülü, demokratik düzene geçiş, demokratik düzenin korunması ve pekiştirilmesinde hukuki yolların kullanılmasını ifade etmektedir. Buna karşılık “demokrasi yoluyla hukuk” ifadesi, hukuk kurallarının hazırlanması, kabulü ve uygulanmasında demokratik usul ve esaslara uyulmasını vurgulamaktadır. “Hukuk yoluyla demokrasi” formülü doktrin ve uygulamada yaygın kabul görse de, “demokrasi yoluyla hukuk” doktrinde sıkça kullanılan ve yerleşmiş bir kavram değildir. Bu çalışmada, hukuk yoluyla demokrasiye geçiş, hukuk yoluyla demokrasinin korunması ve pekiştirilmesi, demokrasi yoluyla hukuk yaklaşımı ve kozmopolit demokrasinin ulusal hukuk düzenleri üzerindeki olası etkileri, genel bir çerçevede incelenmektedir.en_US
dc.description.abstract“Democracy through law” formula refers to the application of legal procedures in establishing, protecting and consolidating democratic order. On the other hand, the concept of “law through democracy” emphasizes that democratic procedures and principles shall be applied in the preparation, adoption and application of legal rules. Although the formula of “democracy through law” is widely accepted in theory and practice, the concept of “law through democracy” is not commonly used and endorsed by the doctrine. This paper analyses the democratic transition and consolidation through law, “law through democracy” approach and the probable impacts of cosmopolitan democracy over national legal systems in a general framework.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuk Yoluyla Demokrasien_US
dc.subjectDemokrasi Yoluyla Hukuken_US
dc.subjectDemokrasiye Geçişen_US
dc.subjectDemokratik Pekişmeen_US
dc.subjectKozmopolit Demokrasien_US
dc.subjectDemocracy Through Lawen_US
dc.subjectLaw Through Democracyen_US
dc.subjectDemocraticen_US
dc.subjectTransition, Democratic Consolidationen_US
dc.subjectCosmopolitan Democracyen_US
dc.titleHukuk yoluyla demokrasi mi, demokrasi yoluyla hukuk mu? Hukuk ve demokrasi ilişkisi üzerine değerlendirmeleren_US
dc.title.alternativeDemocracy through law or law through democracy? Reflections on the relationship between law and democracyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8947-6886en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record