Show simple item record

dc.contributor.authorÇiftçi, Bahadır
dc.contributor.authorEkinci, Mürsel
dc.date.accessioned2020-12-31T06:55:48Z
dc.date.available2020-12-31T06:55:48Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇiftçi, B. ve Ekinci, M. (2020). A prospective and randomized trial comparing modified and classical techniques of ultrasound-guided thoracolumbar intertascial plane block. Agri-The Journal of the Turkish Society of Algology, 32(4), 186-192. https://dx.doi.org/10.14744/agri.2020.72325en_US
dc.identifier.issn1300-0012
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14744/agri.2020.72325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6173
dc.description.abstractObjectives: A thoracolumbar interfascial plane (TLIP) block is a novel ultrasound (US)-guided technique that provides effective analgesia after lumbar spinal surgery.Two approaches for a TLIP block have been defined: a classical (cTLIP) technique and a modified (mTLIP) technique. A literature review revealed no published comparison of the 2 techniques.This study examined the practicality and analgesic efficacy of US-guided mTLIP and cTLIP blocks following lumbar disc surgery.Methods: Sixty patients aged 18-65 years with an American Society of Anesthesiologists classification of I or II who were scheduled for lumbar disc surgery under general anesthesia were included. US-guided mTLIP (n=30) and cTLIP (n=30) blocks were performed. The performance time of the block procedures, the success of a one-time block, postoperative pain scores, opioid consumption, adverse effects, and block-related complications were recorded and analyzed.Results: The performance time was significantly less in the mTLIP group (p<0.001). The success of a one-time block was significantly higher in the mTLIP group (p<0.001).The active/passive visual analog scale scores, intraoperative and postoperative opioid consumption, and rescue analgesic requirements were similar between the groups (p>0.05).Conclusion: The results showed that a US-guided mTLIP block had a shorter performance time and a higher one-time block success rate compared with the cTLIP block. The quality of analgesia provided by the mTLIP and cTLIP blocks was similar.en_US
dc.description.abstractAmaç: Torakolomber interfasiyal plan (TLIP) bloğu, lumbar spinal cerrahi sonrası etkili analjezi sağlayan, ultrason (US) eşliğinde yapılan yeni bir rejyonal anestezi tekniğidir. Bu bloğun iki farklı tekniği tanımlanmıştır: klasik (cTLIP) ve modifiye (mTLIP)teknik. Literatürde henüz bu iki tekniği karşılaştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda lomber disk cerrahisi sonrasıUS eşliğinde mTLIP ve cTLIP bloklarının işlem uygulama kolaylığını ve analjezik etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Amerikan Anestezistler Derneği (American Society of Anesthesiologist/ASA) anestezi risk sınıflamasınagöre sınıf I-II, 18-65 yaş arası ve genel anestezi altında lomber disk cerrahisi planlanan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. HastalaraUS eşliğinde mTLIP (n=30) ve cTLIP (n=30) blok uygulandı. Blok uygulama süresi, tek seferde blok başarısı, opioid tüketimi,postoperatif ağrı skorları, yan etkiler ve bloğa bağlı komplikasyonlar kaydedildi.Bulgular: Blok uygulama süresi mTLIP grubunda anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Tek seferde blok başarısı mTLIP grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). İntraoperatif ve postoperatif dönemde opioid tüketimi, kurtarıcı analjezik kullanımı veaktif/pasif VAS skorları gruplar arasında benzerdi (p>0.05).Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre US eşliğinde yapılan mTLIP blok ve cTLIP blok lomber cerrahi geçiren hastalarda benzeretkinlikte analjezi sağlar. mTLIP blok daha kısa uygulama süresine ve daha yüksek tek girişimde blok başarısına sahiptir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKare Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLumbar Disc Surgeryen_US
dc.subjectPostoperative Analgesiaen_US
dc.subjectThoracolumbar Interfascial Plane Blocken_US
dc.subjectPostoperatif Analjezien_US
dc.subjectLomber Disk Cerrahisien_US
dc.subjectTorakolomber İnterfasiyal Plan Bloken_US
dc.titleA prospective and randomized trial comparing modified and classical techniques of ultrasound-guided thoracolumbar intertascial plane blocken_US
dc.title.alternativeUltrason eşliğinde yapılan torakolomber interfasiyal plan bloğunun klasik ve modifiye tekniklerini karşılaştıran prospektif ve randomize çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAgri-The Journal of the Turkish Society of Algologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3245-6614en_US
dc.authorid0000-0002-5580-5960en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage186en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/agri.2020.72325en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record