Show simple item record

dc.contributor.authorDoğramacı, Yakup Gökhan
dc.date.accessioned2020-12-11T06:32:43Z
dc.date.available2020-12-11T06:32:43Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDoğramacı, Y. G. (2020). Teletıp, sağlık turizmi ve uzaktan sağlık hizmetleri: Mesafeli sözleşmeler. İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(2), 657-710. https://dx.doi.org/10.26650/mecmua.2020.78.2.0014en_US
dc.identifier.issn2636-7734
dc.identifier.issn2667-6974
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/mecmua.2020.78.2.0014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6081
dc.description.abstractCOVID-19 salgını, dünyada ve ülkemizdeki sağlık hizmetlerinde dönüm noktası yaratmaktadır. Yakın zamana kadarülkemizde suç olarak kabul edilen uzaktan tıbbi uygulamalar, günümüz tıbbı uygulamalarının bir gerçeği haline gelmiştir.Bu haliyle teletıp, sağlık hizmetleri ve sağlık turizminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Salgın ile birlikte ortaya çıkan bu yenigerçekliğin hukuki açıdan değerlendirilmesi gerekliliği ortadadır.Çalışmamızda ilk olarak teletıp kavramı açıklanmış ve sonra ülkemizdeki son durum özetlenmiştir. İkinci bölümde iseteletıp hizmetlerinin hukuki niteliği ele alınmıştır. Bu bölümde, “bizzat” muayene yükümlülüğü konusundaki hukuki yorumfarkı ve teletıp uygulamalarının tıbbi standartları değerlendirilmiştir. Ayrıca teletıp uygulamalarının sözleşme niteliğiile hastanın tüketici olarak kabulü incelenmiştir. Ülkemizde hastanın tüketici olarak kabul edilmesi nedeniyle, teletıphizmetlerinin tüketici hukukuna özgü mesafeli sözleşmeler ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sebeple mesafelisözleşmeler, teletıp çerçevesinde özel olarak değerlendirilmiştir.Sonuç olarak, teletıp hizmetleri konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ancak evveliyetle, sağlıkhizmetlerinin Avrupa Birliği hukukunda olduğu gibi tüketici hukuku kapsamından çıkarılması gerekmektediren_US
dc.description.abstractThe COVID-19 pandemic created a turning point in healthcare in the world and our country. Distant medical applicationshave become a reality of today’s medical practices, which have been accepted as a crime in our country at present.Hence, telemedicine is an indispensable part of health services and health tourism. It is obvious that this new realityemerging with the epidemic should be evaluated legally.The concept of telemedicine is first explained in this study, and then the last situation in our country is summarized. Thelegal nature of telemedicine services is discussed in the second part. In this section, the legal interpretation difference ofthe physician about the examination “in person” and the medical standards of telemedicine applications were evaluated.Further, telemedicine applications and the acceptance of the patient as a consumer with the nature of the contractwere examined. Because the patient is accepted as a consumer in our country, it is concluded that telemedicine servicesare related to distant contracts specific to consumer law. Therefore, distance contracts have been especially evaluatedwithin the scope of telemedicine. As a result, it is mandatory to make the necessary legal arrangements for telemedicineservices. However, health services first need to be taken out of the scope of consumer law, as in European Union lawen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectHastaen_US
dc.subjectTüketicien_US
dc.subjectCayma Hakkıen_US
dc.subjectTıp Hukukuen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectPatienten_US
dc.subjectConsumeren_US
dc.subjectRight of Withdrawalen_US
dc.subjectMedical Lawen_US
dc.titleTeletıp, sağlık turizmi ve uzaktan sağlık hizmetleri: Mesafeli sözleşmeleren_US
dc.title.alternativeTelemedicine, health tourism and remote health services: Distance contractsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Hukuk Mecmuasıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2447-7543en_US
dc.identifier.volume78en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage657en_US
dc.identifier.endpage710en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/mecmua.2020.78.2.0014en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess