Show simple item record

dc.contributor.advisorHacıoğlu, Ümit
dc.contributor.authorYenitürk, Abdullah
dc.date.accessioned2020-11-24T06:13:32Z
dc.date.available2020-11-24T06:13:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-11
dc.identifier.citationYenitürk, A. (2019). İnovasyonun küçük ve orta boy işletmeler için önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6046
dc.description.abstractKOBİ’ler, günümüzün globalleşen dünyasında ülke ekonomileri için önemli kuruluşlardır. Ülkelerin mikro ve makro ekonomilerinde önemli bir yerde bulunan KOBİ’ler, günümüz global yapısına ayak uydurmak için yapısal olarak esnek, değişikliklere hızlı cevap verebilen, etkin müşteri ilişkileri ve inovasyona açık olma gibi değişimi destekleyen niteliklere sahip olmalıdır. Bu açıdan, değişimin gerektirdiği unsurlara ayak uydurmamaları, KOBİ’ler için özellikle uluslararası pazarlarda bir risk etkenidir.Günümüzün ekonomik yapılarında KOBİ’ler, güncel idari ve satış yaklaşımlarını uygulayarak, hız, kalite ve maliyet unsurlarını olumlu olarak etkilemeli, değişen global ticari yapısına ayak uydurabilir nitelikte olmalıdır. Değişimin bu denli önemli olduğu günümüzde KOBİ’lerin, başta büyük işletmelerde olmak üzere birçok işletme için yaygın olan inovasyona ait yaklaşımları benimseyip uygulamaları zorunlu bir duruma gelmiştir.Bu çalışmanın amacı, inovasyonun KOBİ’ler için öneminin araştırılması, KOBİ’lerin sahip olduğu inovasyon altyapısının, inovasyon faaliyetlerinin ve inovasyon bakış açılarının ortaya konulmasıdır.en_US
dc.description.abstractSMEs are important institutions for the country's economies in today's globalizing world. SMEs, who are in an important place in the micro and macro economies of countries, should have structures that are structurally flexible in order to keep pace with today's global structure, respond quickly to changes, have active customer relationships and qualifications that support change such as being open to innovation. From this point of view, the fact that they do not keep up with the elements required for change is a risk factor especially for SMEs in international markets.In today's economic structures, SMEs should adapt to changing global commercial structure by applying current administrative and sales approaches and positively affecting speed, quality and cost elements. Today, it is essential for SMEs to adopt and implement innovative approaches that are common to many businesses, especially in large enterprises.The aim of this study is to investigate the innovation for the SMEs, the innovation infrastructure that SMEs possess, the innovation activities and the viewpoint of innovation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectİnovasyonun Önemien_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectSMEen_US
dc.subjectThe Importance of Innovationen_US
dc.titleİnovasyonun küçük ve orta düzey işletmeler için önemien_US
dc.title.alternativeImportance of innovations for small and medium size enterprisesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record