Show simple item record

dc.contributor.authorŞengül Erdem, Hatice
dc.contributor.authorFazlıoğlu, Yeşim
dc.date.accessioned2020-10-30T05:49:33Z
dc.date.available2020-10-30T05:49:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationŞengül Erdem, H. ve Fazlıoğlu, Y. (2020). Evaluation of psychosocial characteristics of typically developing siblings of children with autism spectrum disorders through projective tests. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 21(3), 537-559. https://dx.doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.601445en_US
dc.identifier.issn1304-7639
dc.identifier.issn2149-8261
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.601445
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5985
dc.description.abstractThe study aimed to compare the psychosocial characterictics of typically developing siblings of children with ASD with children who do not have any siblings with special needs. This qualitative research study utilized phenomenology approach. The study included 180 children, half of them had a sibling with ASD and the remaining half had typically-developing siblings. Children's Apperception Test (CAT) and Thematic Apperception Test (TAT) were administered individually to all the participants. The data were obtained by recording the responses of the participants to the projective test cards. The content analysis of the data revealed the themes including depression, anxiety-persistent anxiety-castration, somatization, impulsivity, aggression, attention problems, language impairment, and sibling jealousy. The frequency of the answers of both groups related to themes was also compared. The results showed that the siblings of children with ASD were under psychosocial developmental risk, and tended to show more internalizing and externalizing problems. The findings were discussed with those of previous studies.en_US
dc.description.abstractOtizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan bireylerin tipik gelişim gösteren kardeşlerinin psiko-sosyalözelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseniylekurgulanmıştır. Çalışmaya, OSB olan kardeşe sahip 90 ve tipik gelişen kardeşe sahip 90 çocuk olmak üzere 180çocuk katılmıştır. Çocuk Algı Testi (CAT)/Tematik Algı Testi (TAT) kardeşlere bireysel uygulanarak testprotokolleri oluşturulmuştur. Protokollerin depresyon, kaygı-persekütif endişe-kastrasyon, somatizasyon,dürtüsellik, saldırganlık, agresyon, dikkat sorunları/dil bozulmaları ve kardeş kıskançlığı şeklinde oluşturulantemalar çerçevesinde içerik analizleri yapılmış ve araştırma ile karşılaştırma grubunun temalara göre yanıtsıklıkları nicel olarak karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre OSB’li kardeşi olançocukların psiko-sosyal gelişim açısından risk altında olduğu ve tüm temalarda karşılaştırma grubuna göre hemiçerik hem de nicel olarak daha yoğun protokol içerikleri sunduğu görülmüştür. Bu bulgular alanyazın ışığındayorumlanmış ve araştırmanın sınırlılıkları verilerek sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAutism Spectrum Disordersen_US
dc.subjectSiblingen_US
dc.subjectPsychosocial Characteristicsen_US
dc.subjectProjective Testen_US
dc.subjectAdjustmenten_US
dc.subjectPhenomenologyen_US
dc.subjectOtizm Spektrum Bozukluğuen_US
dc.subjectKardeşen_US
dc.subjectPsiko-Sosyal Özelliken_US
dc.subjectProjektif Testen_US
dc.subjectUyumen_US
dc.subjectOlgubilimen_US
dc.titleEvaluation of psychosocial characteristics of typically developing siblings of children with autism spectrum disorders through projective testsen_US
dc.title.alternativeOtizm spektrum bozukluğu olan çocukların kardeşlerinin psiko-sosyal özelliklerinin projektif testlerle değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAnkara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Educationen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitimen_US
dc.authorid0000-0003-2933-8198en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage537en_US
dc.identifier.endpage559en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21565/ozelegitimdergisi.601445en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record