Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Hatice Deniz
dc.contributor.authorŞirin Öner, N. Aslı
dc.date.accessioned2020-09-17T13:15:42Z
dc.date.available2020-09-17T13:15:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGenç, H. D. ve Şirin Öner, N. A. (2019). Why not activated? The temporary protection directive and the mystery of temporary protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies (Online), 7(1), 1-18. https://doi.org/10.14782/ipsus.539105en_US
dc.identifier.issn2630-6263
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14782/ipsus.539105
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5852
dc.description.abstractFollowing the conflicts in former Yugoslavia, temporary protection was introduced as a crucial element of the European Union’s (EU) response to refugee crises. The EU even adopted a directive, the Temporary Protection Directive, regarding its implementation. However, despite several refugee crises, it was not activated. Building on a comprehensive analysis of official documents of European institutions and the available secondary literature, this article investigates the main reasons behind its inactivation. It reveals that the real concerns of EU Member States lay in the measures promoting a balance of efforts to provide temporary protection. In other words, Member States’ concerns over responsibility and burden sharing cast a shadow over temporary protection in the EU. The article concludes that the Directive’s inactivation indicates a crisis of fundamental principles in European integration.en_US
dc.description.abstractGeçici koruma, Yugoslavya’daki çatışmaların ardından Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci krizleri karşısında yürürlüğe koyacağı uygulamaların en önemli unsuru olarak ilan edildi. AB, uygulanmasına ilişkin bir ‘Geçici Koruma Yönergesi’ bile kabul etti. Ancak, bu zamana kadar yaşanan birkaç mülteci krizine rağmen, bu yönerge yürürlüğe konmadı. Avrupa kurumlarının resmi belgelerinin ve mevcut ikincil literatürün kapsamlı bir analizini temel alan bu makale, bu yönergenin yürürlüğe konmamasının ardındaki temel nedenleri araştırmaktadır. Makaleye göre, AB üye devletlerinin gerçek kaygıları, geçici koruma sağlama çabalarının dengesini destekleyen tedbirler konusunda yoğunlaşmaktadır. Başka bir deyişle, AB’de geçici koruma, üye devletlerin sorumluluk ve bütçe paylaşımı konusundaki endişelerinin gölgesi altında kalmaktadır. Makale, yönergenin yürürlüğe konmamasının Avrupa bütünleşmesinde bir temel ilkeler krizini gösterdiğini belirterek son bulmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsylumen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectRefugee Crisisen_US
dc.subjectTemporary Protectionen_US
dc.subjectSolidarityen_US
dc.subjectİlticaen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectMülteci Krizien_US
dc.subjectGeçici Korumaen_US
dc.subjectDayanışmaen_US
dc.titleWhy not activated? The temporary protection directive and the mystery of temporary protection in the European Unionen_US
dc.title.alternativeNeden yürürlüğe konmadı? Geçici koruma yönetmeliği ve Avrupa Birliği’nde geçici korumanın gizemien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Journal of Political Science and Urban Studies (Online)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6319-8315en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14782/ipsus.539105en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record