Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Osman
dc.contributor.authorAkboğa, Sema
dc.date.accessioned2020-09-17T12:39:13Z
dc.date.available2020-09-17T12:39:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞahin, O. ve Akboğa, S. (2019). Türkiye’de devlet-sivil toplum kuruluşları ilişkisi ve sivil toplum kuruluşlarına katılım. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(2), 405-427. https://doi.org/10.14782/ipsus.623237en_US
dc.identifier.issn2630-6263
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14782/ipsus.623237
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5848
dc.description.abstractYapılan araştırmalar, sivil toplum kuruluşlarına katılımın demokrasi üstünde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına üyelik düşüktür. Bu çalışma, Türkiye’de devlet ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkinin tarihine ve sivil toplum kuruluşlarına katılımı etkileyen faktörleri inceleyen literatüre dayanarak Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına üyeliğin düşük olmasının nedenlerini araştırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, 2015 senesinde Türkiye nüfusunu temsil eden bir örneklem ile gerçekleştirilmiş ulusal bir anket çalışması kullanılmıştır. Yapılan analizler, Türkiye’de kişilerin sivil toplum kuruluşlarını demokrasinin önemli öğesi olarak görmediğine işaret etmiştir. Ayrıca, devletin sivil toplum kuruluşlarını dikkate alması, sivil toplum kuruluşlarının devletten bağımsız hareket etmesi ve vatandaşların çekinmeden sivil kuruluşlarına üye olması gibi konularda katılımcıların büyük bir kısmının olumsuz düşüncelere sahip olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, Türkiye’de sivil toplum ve devlet ilişkilerinin problemli tarihinin kişilerin sivil toplum kuruluşlarına karşı bu olumsuz yargılara sahip olmalarına ve dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarına üyelikten kaçınmalarına neden olduğu sonuca varmıştır.en_US
dc.description.abstractPrevious research demonstrated that there is a positive relationship between democracy and membership in civil society organizations. Turkey is considered to be a country where membership in civil society organizations is low. Relying on the literature on the factors effecting the participation in civil society organizations and the history of the relationship between civil society organizations and the Turkish state, this article aims to investigate the factors behind low civil society organization membership in Turkey. To this end, this article benefited from a nation-wide survey conducted in 2015. Analysis showed that people in Turkey do not consider strong civil society as an important dimension of democracy. In addition, analysis revealed that a large number of people in Turkey think that: civil society organizations in Turkey are not independent from the state; the state does not see civil society as a partner in policy-making; and people are afraid of being a member of civil society organizations. This article concluded that the problematic history between civil society organizations and the Turkish state is a major reason why people in Turkey hold negative views about civil society organizations, and therefore avoid membership in these organizations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectSivil Toplum Kuruluşlarına Katılımen_US
dc.subjectSivil Toplum-Devlet İlişkilerien_US
dc.subjectDemokrasien_US
dc.subjectUlusal Anketen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectParticipation In Civil Society Organizationsen_US
dc.subjectCivil Society-State Relationsen_US
dc.subjectDemocracyen_US
dc.subjectNational Surveyen_US
dc.titleTürkiye’de devlet-sivil toplum kuruluşları ilişkisi ve sivil toplum kuruluşlarına katılımen_US
dc.title.alternativeThe relationship between the state and civil society organizations, and participation in civil society organizations in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofInternational Journal of Political Science and Urban Studies (Online)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0937-9961en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage405en_US
dc.identifier.endpage427en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14782/ipsus.623237en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record