Show simple item record

dc.contributor.authorMeral, Yurdagül
dc.date.accessioned2020-09-17T10:23:01Z
dc.date.available2020-09-17T10:23:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationMeral, Y. (2019). Stratejik finansal yönetiminde teminat mektupları ve teminat (standby) akreditiflerinin rolü. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(35), 517-527.en_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5844
dc.description.abstractHer geçen gün artan küresel rekabetin sonucu olarak stratejik finansal yönetimin önemi de artmıştır. Bu çalışmada, uluslararası ticaretin finansmanında çok önemli bir rolü olan teminat mektupları ve teminat akreditifleri incelenmiştir. Teminat mektupları ve teminat akreditif türleri açıklanmıştır. Teminat mektupları ve teminat akreditifleri farklı uluslararası kurallara tabi olup, söz konusu uluslarası kurallar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar açıklanmıştır. Teminat mektubu veya teminat akreditifi kullanımı arasındaki uygulamada farklılıklar, hangisinin, ne zaman kullanılması gerektiği ve uluslararası ticarette karşılaşılan olası riskler ve teminat mektupları ve teminat akreditiflerinin kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sonuç olarak teminat mektubu veya teminat (standby) akreditifin her ikisinin de kullanılabileceği, önemli olan uluslararası ticaret risklerinin azaltılması için tüm tarafları koruyan ICC Uluslararası Kurallarına uygun olarak süreçlerin yönetilmesidir.en_US
dc.description.abstractWith the increasing of global competition the importance of strategic management of finance has also increased. The letter of guarantees and standby letter of credits which have an important role in international trade have been investigated in this study. The types of letter of guarantees and standby letter of credits are defined. Letter of guarantees and standby letter of credits are subject to different international rules. The differences and similarities between international rules of letter of guarantees and standby letter of credits are defined. The difference between letter of guarantees and standby letter of credits processes are explained. The potential risks of international trade and the points to be taken into consideration while using letter of guarantees and standby letter of credits are defined. As a result, both letters of guarantee and standby letters of credit can be used, as long as the process is managed under protection of ICC international rules, which protects all parties.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik Finans Yönetimien_US
dc.subjectTeminat Mektuplarıen_US
dc.subjectTeminat (Standby) Akreditiflerien_US
dc.subjectKontrgarantien_US
dc.subjectTeyitli Teminat Akreditifien_US
dc.subjectStrategic Finance Managementen_US
dc.subjectLetters of Guaranteeen_US
dc.subjectStandby Letters of Crediten_US
dc.subjectCounterGuaranteesen_US
dc.subjectCounter-Standbyen_US
dc.subjectConfirmed Standby Letter of Crediten_US
dc.titleStratejik finansal yönetiminde teminat mektupları ve teminat (standby) akreditiflerinin rolüen_US
dc.title.alternativeStrategic finance management and role of letters of guarantees and standby letters of crediten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9244-1994en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.startpage517en_US
dc.identifier.endpage527en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record