Show simple item record

dc.contributor.authorBayra, Adem Ersin
dc.date.accessioned2020-09-16T11:05:18Z
dc.date.available2020-09-16T11:05:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBayra, A. E. (2019). Güvenlik Devleti: Leviathan’dan Hukuk Devletine, Hukuk Devletinden Leviathan’a. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 93-130.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5823
dc.description.abstractGüvenlik herhangi bir tehdit veya tehlikeden uzak halde bulunma durumunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Güvenlik devletinin ortaya çıkışı ise modern devletin doğuşuna paralel olarak gerçekleşmiştir. Nitekim modern devlet düşüncesinin fikir babası sayılan Hobbes güvenliği devletin varlık sebebi olarak ele almıştır. Fonksiyonu güvenlik ve adaleti sağlamaya indirgenen liberal devlet ise güvenliği hak ve özgürlükleri sınırlandırma aracı olarak hukukileştirmiştir. Bununla birlikte 20.yy. güvenliğin hiç olmadığı kadar öne çıktığı bir çağdır. 9/11 sonrası dönem ise güvenliğin hikmet-i hükümetin yerini aldığı yeni bir dönem olmuştur. Korkunun ayakta tutulmak zorunda olunduğu ve olağanüstü halin olağanlaştığı bu dönem, güvenlik devletinin ortaya çıktığı dönemdir.en_US
dc.description.abstractSecurity is a concept used to express the situation of being away from any threat or danger. The emergence of the security state has occurred in parallel with the birth of the modern state. Thus, Hobbes, who is accepted as the founding father of modern state, considered security as the state’s reason for existence. The liberal state, whose function is limited to providing security and justice, legalized security as a tool for limiting fundamental rights and freedoms. However 20th century has been an era in which security has become prominent as never before. And eventually the post-9/11 period became a new era in which security has replaced the state of reason. Besides, the security state has emerged in this period which the fear had to be maintained and the state of emergency became ordinary.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectGüvenlik Durumuen_US
dc.subjectModern Devleten_US
dc.subjectOlağanüstü Halen_US
dc.subjectHukuk Devletien_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectSecurity Stateen_US
dc.subjectModern Stateen_US
dc.subjectState of Emergencyen_US
dc.subjectState of Lawen_US
dc.titleGüvenlik Devleti: Leviathan’dan Hukuk Devletine, Hukuk Devletinden Leviathan’aen_US
dc.title.alternativeSecurity State: From Leviathan to the State of Law, from State of Law to the Leviathanen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3391-6707en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record