Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Yahya
dc.contributor.authorÖzen Akay, Mine
dc.contributor.authorGül, Yaşar Gökhan
dc.contributor.authorDemiraran, Yavuz
dc.date.accessioned2020-09-16T06:04:55Z
dc.date.available2020-09-16T06:04:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYıldız, Y., Özen Akay, M., Gül, Yaşar G. ve Demiraran, Y. (2019). Completion of septoplasty operation despite decreased oxygen saturation in a patient with rainier hemoglobinopathy with general anesthesia. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 25(4), 303-306. https://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2019.86158en_US
dc.identifier.issn1305-5550
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2019.86158
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5815
dc.description.abstractRainier hemoglobinopathy is an extremely rare hematologic disorder characterizedwith increased oxygen affinity of hemoglobin leading to decreased blood oxygensaturation. Up to date literature includes only 1 case who had been operated undergeneral anesthesia. In this report, we present a 27-year-old male patient with Rainierhemoglobinopathy who underwent nasal septoplasty under general anesthesia.en_US
dc.description.abstractRainier hemoglobinopati, hemoglobinin düşük kan oksijen satürasyonuna yol açanarmış oksijen afinitesi ile karakterize, oldukça ender görülen hematolojik bir hastalıktır.Güncel literatür, genel anestezi ile ameliyat edilen yalnızca 1 olguyu kapsamaktadır. Bu makalede, genel anestezi ile nazal septoplasti yapılan, Rainier hemoglobinopatisi olan 27 yaşında bir erkek hastayı sunduk.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGöğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectGeneral Anesthesiaen_US
dc.subjectOxygen Saturationen_US
dc.subjectHemoglobinopatyhen_US
dc.subjectGenel Anestezien_US
dc.subjectOksijen Satürasyonuen_US
dc.subjectHemoglobinopatien_US
dc.titleCompletion of septoplasty operation despite decreased oxygen saturation in a patient with rainier hemoglobinopathy with general anesthesiaen_US
dc.title.alternativeRainier hemoglobinopatisi olan bir hastada azalmış oksijen satürasyonuna rağmen genel anestezi ile septoplasti ameliyatının tamamlanmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGöğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-5485-5440en_US
dc.authorid0000-0001-5825-4650en_US
dc.authorid0000-0001-9531-4317en_US
dc.authorid0000-0003-0811-4945en_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage303en_US
dc.identifier.endpage306en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/GKDAD.2019.86158en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess