Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkiye'de genç seçmenlerin siyasi tercihi: İstanbul örneği 

  Saylan, Esra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Günümüzde yapılan akademik çalışmaların ve anket şirketlerinin bulguları, bireylerin oy verme davranışı üzerinde birçok faktörün etkili olduğunu göstermiştir. Bu faktörler arasında, seçmenin siyasal partilere olan yakınlığı, ...
 • Son dönem Osmanlı ıslahat ve reform tartışmaları: Namık Kemal'in fikirleri çerçevesinde bir modernleşme önerisi 

  Ekinci, Abdulbaki (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  19. Yüzyıl Batı dünyasında yaşanan gelişmeler çeşitli boyutlarıyla Osmanlı Devletini de etkilemiştir. Bu etkilenme sonucunda Osmanlı Devletinde farklı batılılaşma hareketlerinin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Osmanlı ...
 • Türkiye'de siyaset ve kültürel iktidar: Tiyatro sektörü 

  Aydın, Hacer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışması, Türkiye özelinde, merkezi ulus devletlerde, modernleşme projeleri kapsamında, bir ulus kimlik yaratabilmek için düzenlenmiş bir dizi faaliyetten biri olan sanatın ve onun özelinde tiyatronun, iktidar ve ...
 • Savaş hukuku ve angajman kuralları 

  Doğanışık, Murathan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Ulusal ve uluslararası hukukun en ilgili bölümlerinin, güç kullanım kuralları üzerindeki etkilerini tartışmadan önce, genel kurallar hakkında birkaç genel gözleme değinmekte fayda vardır. Angajman kuralları (AK), ilgili ...
 • Hayek'in sosyalizm eleştirisi 

  Akman, Tuğba (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu tez çalışması, Friedrich August von Hayek'in, sosyalizmi eleştirmesiyle ilgilidir. Hayek, savunduğu ve desteklediği liberal düşünceye yaptığı katkıların yanında sosyalizme karşı eleştirileriyle de ün salmıştır. Bu ...