Show simple item record

dc.contributor.authorSarıcaoğlu, Mevhibe
dc.contributor.authorOğul, Özden Erkan
dc.contributor.authorÖzkara, Çiğdem
dc.contributor.authorHanoğlu, Lütfü
dc.date.accessioned2020-08-28T06:36:02Z
dc.date.available2020-08-28T06:36:02Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSarıcaoğlu, M., Oğul, Ö. E., Özkara, Ç. ve Hanoğlu, L. (2020). Rehabilitation of cognitive disorder after temporal lobe epilepsy surgery: Proposal for a protocol. Epilepsi, 26(2), 123-131. https://dx.doi.org/10.14744/epilepsi.2019.92259en_US
dc.identifier.issn1300-7157
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14744/epilepsi.2019.92259
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5753
dc.description.abstractObjectives: Surgical intervention is a crucial and effective treatment option for patients with temporal lobe epilepsy whose seizures are not under con-trol. However, there is a possibility that surgical intervention may have a negative effect on cognitive functions. Cognitive rehabilitation is a treatment option that has been recently investigated for various neurocognitive problems. This study proposes a protocol for the rehabilitation of the cognitive dysfunctions after temporal lobe epilepsy surgery. Methods: To overcome the cognitive deficits that occurred after surgery, a six-step program was developed, which included the compensatory and adaptation strategies and memory and executive functions. This program was performed after epilepsy surgery in two patients who were evaluated with neuropsychometric test battery. Results: Cognitive rehabilitation program had a significant and positive effect on the neuropsychometric test results in two epilepsy patients who had postoperative attention, memory and executive function problems. Discussion: In the postoperative period, patients with temporal lobe epilepsy may be able to recover from cognitive disorders with an effective CR program. Although our results were obtained only with two patients, they suggest that cognitive rehabilitation had a significant and positive effect on epilepsy patients with postoperative attention, memory and executive function problems. However, the onset of the rehabilitation before or after surgery, the duration and the content of the rehabilitation are controversial issues. Conclusion: Future studies should show evidence basis of the standardized rehabilitation program for patients after epilepsy surgery, and the short and long-term effects of the rehabilitation with larger participants.en_US
dc.description.abstractAmaç: Nöbet kontrolü sağlanamayan temporal lob epilepsi hastaları için cerrahi müdahale önemli ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Ancak cerrahi müdahalenin bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etki oluşturma ihtimali vardır. Son zamanlarda bilişsel rehabilitasyon, çeşitli nörobilişsel problemler için araştırılan bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı, temporal lob epilepsi cerrahisi sonrası bilişsel işlevlerdeki bozulmanın rehabilitasyonuna yönelik bir protokol önerisi sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Cerrahi müdahale sonrası meydana gelmiş bilişsel bozuklukların üstesinden gelmek için kompansatuar ve adaptasyon stratejilerini içeren, bellek ve yürütücü fonksiyonları geliştiren, altı adımdan oluşan bir program düzenlendi. Nöropsikometrik test bataryası ile ayrıntılı şekilde değerlendirilen iki hastaya epilepsi cerrahisi sonrası bu program uygulandı. Bulgular: Ameliyat sonrası dikkat, bellek ve yürütücü işlev sorunları yaşayan iki epilepsi hastasında, kognitif rehabilitasyon programının nöropsikolometrik test sonuçlarına göre anlamlı ve olumlu etkisi olduğu görüldü. Sonuç: Ameliyat sonrası dönemde temporal lob epilepsi hastalarının yaşadıkları/yaşayacakları bilişsel bozuklukların iyileşmesi etkin bir BR programı ile mümkün olabilir. Her ne kadar sonuçlarımız iki hasta ile elde edilmiş olsa da ameliyat sonrası dikkat, bellek ve yürütücü işlev sorunları yaşayan epilepsi hastalarında kognitif rehabilitasyonun anlamlı ve olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Rehabilitasyonun bilişsel yetenekler üzerinde olumlu bir etkisi vardır, ancak rehabilitasyonun cerrahiden önce veya sonra başlaması, rehabilitasyon süresi ve içeriği tartışmalıdır. Gelecekteki çalışmalar cerrahi sonrası epilepsi hastaları için standartlaştırılmış rehabilitasyon programını, rehabilitasyonun kısa ve uzun dönem etkilerini daha büyük katılımcılar ile kanıta dayalı şekilde göstermelidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKare Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCognitive Rehabilitationen_US
dc.subjectEpilepsyen_US
dc.subjectTemporal Lobe Surgeryen_US
dc.subjectBilişsel Rehabilitasyonen_US
dc.subjectEpilepsien_US
dc.subjectTemporal Lob Cerrahisien_US
dc.titleRehabilitation of cognitive disorder after temporal lobe epilepsy surgery: Proposal for a protocolen_US
dc.title.alternativeTemporal lob epilepsilerinde cerrahi sonrası bilişsel bozuklukların rehabilitasyonu: Bir protokol önerisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEpilepsien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İMÜ Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-1289-4641en_US
dc.authorid0000-0002-7226-510Xen_US
dc.authorid0000-0003-4292-5717en_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage123en_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/epilepsi.2019.92259en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record