Show simple item record

dc.contributor.authorBilgin, Mert
dc.date.accessioned2020-08-13T07:18:49Z
dc.date.available2020-08-13T07:18:49Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationBilgin, M. (2016). Political history of Iran's energy policy. Avrasya Etüdleri, 1(49), 33-54.en_US
dc.identifier.issn1300-1604
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5712
dc.description.abstractThis article analyzes the evolution of Iran’s energy agenda with a particular focus on oil, nuclear and natural gas. It aims to indicate whether Iran’s energy policy, which relies on oil revenues and prioritizes nuclear energy over gas, stems from a definable historical track. Energy security parameters prove a certain degree of influence on Iran’s energy policy. Yet, the way Iran delayed international gas trade cannot be fully explained from energy security perspective. The interaction between oil, nuclear energy and gas merits a historical analysis that may help in explaining the processes in which political concerns and international issues intersect with energy security priorities. The analysis, within this context, indicates how energy security parameters would support more focus on natural gas from international trade perspective with regard to the State’s policy that prioritizes nuclear energy and leads to a delay in international gas projects. Iran’s nuclear deal with P5+1 promises to foster natural gas projects, and yet this contingency cannot be detached from the continuities in political history of Iran’s energy policy.en_US
dc.description.abstractBu makale İran’ın enerji ajandasının tarihsel gelişimini petrol, nükleer ve doğal gaz odağında ele almaktadır. Çalışmanın esas amacı, petrol gelirlerine dayanarak nükleer enerjiye doğal gaz endüstrisine göre daha ivedi bir rol atfeden İran’ın bu yaklaşımının süreklilik arz eden bir tarihsel arka planının olup olmadığını ortaya koymaktır. Enerji güvenliği parametreleri İran’ın enerji politikasında belirli bir noktaya kadar etkin rol oynamaktadır. Buna mukabil, İran’ın uluslararası doğal gaz ticaretini bugüne kadar ötelemiş olma nedeni sadece enerji güvenliği perspektifinden izah edilememektedir. Petrol, nükleer enerji ve gaz arasındaki etkileşim politik önceliklerin ve uluslararası hususların enerji güvenliği perspektifiyle nasıl kesiştiğini gösteren tarihsel bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu çerçevede yapılan analiz, enerji güvenliği parametrelerinin uluslararası ticaret perspektifinden doğal gaza daha çok önem atfedilmesinin gerekliliğini işaret ederken, devlet politikasına referansla nükleer enerjiye verilen önceliğin uluslararası doğal gaz projelerini nasıl ertelediğini ele almaktadır. İran’ın P5+1 ile yapmış olduğu nükleer anlaşma doğal gaz projelerinin yapımını teşvik ederken, bu olasılığın gerçekleşmesi enerji politikalarının siyasi tarihinde ortaya çıkan sürekliliklerden ayrı tezahür etmeyecektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurk International Cooperation and Koordination Agencyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIranen_US
dc.subjectEnergy Policyen_US
dc.subjectOilen_US
dc.subjectGasen_US
dc.subjectNuclearen_US
dc.subjectİranen_US
dc.subjectEnerji Politikasıen_US
dc.subjectPetrolen_US
dc.subjectGazen_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.titlePolitical history of Iran's energy policyen_US
dc.title.alternativeİran’ın enerji politikasının siyasi tarihien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAvrasya Etüdlerien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue49en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record